Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. listopada 2017.

Župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar i direktor ETI INŽENJERING-a d.o.o.  Josip Šimag potpisali su u petak, 13. listopada 2017. godine Dodatak II. Ugovoru o kupoprodaji nekretnine – bivše zgrade Opće bolnice i Doma zdravlja u Zaboku, kojim je ugovoren novi rok za izgradnju faze A doma umirovljenika u Zaboku. Investitor, ETI INŽENJERING, obvezao se ishoditi uporabnu dozvolu najkasnije do 25. lipnja 2018. godine. Ugovor je potpisan nakon odobrenja Skupštine Krapinsko – zagorske županije, na sjednici održanoj prošlog tjedna.


Fotogalerija