Zagorje
Bajka na dlanu

Uključite se u javno savjetovanje u procesu donošenja Regionalne strategije za mlade i sektor mladih KZŽ 2023.-2027.

Datum objave: 23. kolovoza 2023.

Krapinsko-zagorska županija u postupku je izrade Regionalne strategije za mlade i sektor mladih za razdoblje od 2023. do 2027. godine, četvrtog po redu strateškog dokumenta u cilju stvaranja poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u županiji te podizanja svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

U svrhu izrade što kvalitetnijeg dokumenta, Krapinsko-zagorska županija pokrenula je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te poziva sve građane, koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive strategije, da se odazovu pozivu i uključe u savjetovanje do 11. rujna 2023.

„Krapinsko-zagorska županija, kao istinska prijateljica mladih, još od 2006. godine ima programe djelovanja i rada s mladima i za mlade. Nacrt ove nove strategije prošao je nekoliko faza izrade i sada je na redu savjetovanje s javnošću. Kao županija kojoj je izuzetno važno čuti glas javnosti, pozivamo sve da pogledaju i pročitaju dokument te da se jave svojim komentarima jer nam oni omogućuju da strategiju napravimo najbolje moguće, kako bi mladi ostvarili sve svoje potencijale, kako bi strategijom osigurali mogućnost participacije mladih, ali i podigli svijest naše zajednice o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka”, rekla je zamjenica župana Jasna Petek.

Ovaj strateški dokument strukturirani je skup akcija osmišljenih kako bi se postigli unaprijed definirani ciljevi. Na temelju utvrđenog trenutnog stanja razvoja sektora mladih prepoznata su četiri prioritetna područja razvoja: obrazovanje i mobilnost, rad, zapošljavanje i poduzetništvo, zdravlje i sport te demokratsko građanstvo, ljudska prava i kultura mladih, dok je strateškim okvirom definirano ukupno sedam posebnih ciljeva razvoja mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji do 2027. godine.

Valja istaknuti da su u sam proces izrade nacrta prijedloga ovog strateškog dokumenta za mlade bili uključeni svi relevantni dionici, a tijekom procesa izrade, u svrhu analize potreba mladih, provedeno je istraživanje među mladima, održane su radionice i fokus grupe o javnim politikama i politikama za mlade te je imenovana radna skupina za pripremu nacrta, u kojoj su bili predstavnici Savjeta mladih KZŽ, Savjeta za razvoj civilnog društva KZŽ, Zagorske razvojne agencije, Koordinacije udruga osoba s invaliditetom na području KZŽ, Županijske skupštine KZŽ, Poduzetničkog centra KZŽ i Krapinsko-zagorske županije.

„Strategija za mlade na području Krapinsko-zagorske županije ključni je dokument za mlade u narednim godinama. Strategija detaljno ukazuje na potrebe mladih koje su temeljene na istraživanju među mladima“, rekao je predsjednik Savjeta mladih KZŽ Hrvoje Debeljak te pozvao mlade daju svoje komentare na strategiju jer će upravo ona biti predložak za kreiranje politike za mlade u godinama koje slijede.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu elektroničke pošte: zdravstvo@kzz.hr, ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Magistratska 1, Krapina, zaključno s danom 11. rujna 2023. godine, a više informacija dostupno je na linku OVDJE.