Zagorje
Bajka na dlanu

Regionalna strategija za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023. – 2027. godine

Datum objave: 18. kolovoza 2023.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 24/14) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Regionalne strategije za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023. – 2027. godine

Krapinsko-zagorska županija u postupku je izrade Regionalne strategije za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023. – 2027. godine, četvrtog po redu strateškog dokumenta u cilju stvaranja poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

Proces izrade Nacrta prijedloga Regionalne strategije za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023.-2027. godine sastoji se od više faza u kojima su bili uključeni svi relevantni dionici, a cilj je izraditi dokument koji u sebi sadrži tematska područja djelovanja, te prioritete, ciljeve i mjere za unaprjeđenje života mladih na području Krapinsko-zagorske županije.

Tijekom procesa izrade u svrhu analize i potreba mladih provedeno je istraživanje među mladima, održane su radionice i fokus grupe o javnim politikama i politikama za mlade, imenovana je  radna skupina za pripremu nacrta novog strateškog dokumenta, a posljednja etapa prije stvaranja finalne verzije strategije je upravo savjetovanje s javnošću.

U nastojanjima za unapređenjem partnerskog odnosa s građanima i organizacijama civilnog društva, neminovno je sudjelovanje svih zainteresiranih u postupku donošenja pravne regulative kojom se definira ovaj oblik društvenog angažmana. Cilj je u otvorenom dijalogu iznaći najoptimalnije načine razvoja civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije, kao jedne od temeljnih odrednica suvremene demokracije i neposrednog segmenta aktivnog uključivanja građana u sistem donošenja odluka, važnih kako za njih osobno, tako za zajednicu i društvo u cjelini.

Za provođenje ove Regionalne strategije za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023. -2027.  godine osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 24/14) poziva se javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja predmetnog akta.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu elektroničke pošte: zdravstvo@kzz.hr, ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Magistratska 1, Krapina, zaključno s danom 11. rujna 2023. godine.