Zagorje
Bajka na dlanu

Upisi u program predškole djece koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću

Datum objave: 6. rujna 2023.

Poštovani roditelji,

sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.),  prije polaska u osnovnu školu, sva djeca imaju obvezu pohađati program predškole, a djeca koja su ostvarila pravo odgode upisa u prvi razred osnovne škole obvezna su pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku  godinu, odnosno mogu ostati uključena u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću. Obveznik predškole, koji ne pohađa dječji vrtić, upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju dječji vrtić.

Slijedom toga, pozivamo roditelje djece obveznika predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (djeca rođena od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine), a koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću, da izvrše upis djeteta u program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima mjestu stanovanja djeteta.

Program predškole traje 250 sati godišnje, a provodit će se u periodu od listopada 2023. godine do svibnja 2024. godine.

Dječji vrtić odnosno osnovna škola koja izvodi program predškole dužna je djetetu, nakon završenog programa predškole, izdati potvrdu o završenom programu predškole radi upisa u osnovnu školu.

U tablici u nastavku možete pronaći informacije o mjestu i vremenu upisa u program predškole u vrtiće i osnovne škole na području Krapinsko-zagorske županije koji provode program predškole za djecu koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.

Za detaljnije informacije možete se obratiti dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima mjestu stanovanja vašeg djeteta koji provode program predškole za djecu koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.