Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. svibnja 2022.

Kako bi prikupili podatke o trenutnoj situaciji mladih, molimo da ispunite anketni upitnik i na taj način sudjelujete u kreiranju potrebnih mjera za poboljšanja položaja mladih u županiji.

Upitnik je otvoren za ispunjavanje od 16. svibnja do 30. lipnja 2022. godine. Upitnik popunjavaju mladi od 15 do 30 godina koji imaju prebivalište/boravište na području Krapinsko-zagorske županije.

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno, a predviđamo da će vam za ispunjavanje upitnika biti potrebno 10-tak minuta.

Ovaj upitnik provodi se u sklopu projekta “Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih”.

 

LINK  https://questionpro.com/t/ATQUXZsgoo