Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. veljače 2010.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. provodit će edukaciju na temu upravljanja projektnim ciklusom („Project Cycle Management“, PCM).
PCM predstavlja jedinstvenu metodologiju planiranja i provedbe projekata koji se financiraju iz različitih EU fondova. PCM objedinjuje pet faza:
1.       Programiranje – odnosi se na utvrđivanje općenite strategije u pojedinoj državi.
2.       Identifikacija – konkretnih mjera/projekata za koje se traži (su)financiranje EU.
3.       Formulacija – priprema konkretne projektne dokumentacije te njihovo ocjenjivanje od strane Europske Komisije.
4.       Provedba – dogovorena financijska sredstva iskorištavaju se na način da se ispuni svrha pojedine mjere/projekta.
5.       Evaluacija – sistematsko ocjenjivanje završenog projekta.
 
Iz Zagorske razvojne agencije pozivaju da se imenuju predstavnici JLS-a poslovnog i civilnog sektora, koji bi sudjelovali u edukaciji te da im dostavite njihove podatke: ime i prezime, kontakt te područje rada.
 
Potrebne podatke dostavite gđi. Heleni Matuša na e-mail adresu: helena@zara.hr ili faksom na broj
373 161.