Zagorje
Bajka na dlanu

“Usvoji znanja da šteta bude manja“ – edukacija djece i odraslih o potresima, poplavama i klizištima

Datum objave: 16. studenoga 2023.

Na igralištu Osnovne škole Ljudevita Gaja u Krapini u četvrtak 16. studenog 2023. godine djeca, mladi i odrasli mogli su vidjeti kako nastaju potresi, poplave i klizišta zahvaljujući posebno izrađenim edukacijskim modelima te razgledati opremu koju koriste žurne službe, od vatrogasaca i policajaca do gorske službe spašavanja i hitne medicinske službe.

Ovu edukativnu akciju organiziralo je Ravnateljstvo civilne zaštite u sklopu EU projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ koji provode s Agencijom za odgoj i obrazovanje kao projektnim partnerom, a na događanju je bio i župan Željko Kolar, koji je rekao kako je jasno da klimatske promjene utječu na prirodne nepogode i ostavljaju sve teže posljedice.

“Ovakva prezentacija kroz pokazne modele o tome kolika je snaga prirode zanimljivija je za djecu od same podjele letaka. U posljednjih nekoliko godina u Zagorju smo po svakom ovom modelu doživjeli neku nepogodu. Sve su one ostavile velike posljedice te smo morali uložiti ogroman novac da ih saniramo, a nadam se da smo pritom nešto i naučili. Mi smo i prije ulagali pa smo izgradnjom retencija Burnjak i Smiljanova Graba smanjili mogućnost poplava na području Zagorja za 80 posto. To su bila ciljana i planirana ulaganja u suradnji s resornim ministarstvom, Hrvatskim vodama i žurnim službama, koja su polučila odličan rezultat”, rekao je župan Kolar te dodao kako zajedno sa stručnim službama treba raditi analize i odmah povlačiti konkretne poteze radi zaštite ljudi i imovine. “Imamo izuzetno kvalitetne hitne službe, mnogo ulažemo u njihovo opremanje i edukaciju, no priroda je neukrotiva i neke stvari se ne daju predvidjeti. Ako to ne možemo, onda možemo raditi na prevenciji, opremanju i edukaciji, stoga čestitam Civilnoj zaštiti na ovom projektu i zahvaljujem na izvrsnoj suradnji”, poručio je župan Kolar.

Među prikazanim modelima nepogoda bila su i klizišta s kojima se Krapinsko-zagorska županija bori svake godine. “U posljednjih desetak godina najveći broj klizišta u Hrvatskoj otvorio se upravo u našoj županiji. Zajedno s Vladom RH ulažemo ogroman novac u njihovu sanaciju, no stalno se otvaraju nova klizišta. U ovom trenutku na području Krapinsko- zagorske županije imamo gotovo 400 aktivnih klizišta za čiju su sanaciju potrebna velika sredstva”, naglasio je župan Kolar.

Voditelj Službe civilne zaštite Krapina Miro Klasiček istaknuo je kako je cilj ovog projekta edukacija i podizanje svijesti u javnosti, a posebno djece i mladih glede potrebe smanjenja rizika od katastrofa.

“Svjedoci smo da su takvi napori itekako potrebni te da je potrebna promjena paradigme iz reaktivnog u proaktivan način djelovanja. Sam projekt je sufinanciran kroz Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija’ Europske unije, a vrijedan je oko 2 milijuna eura. U sklopu projekta nabavljeni su edukacijski materijali, priručnici za učitelje, edukativni modeli, ali i simulator potresa vrijedan oko 500 tisuća eura. Taj simulator je u cijelosti napravljen u Republici Hrvatskoj, a danas su ovdje smješteni edukativni modeli koji djeci zorno prikazuju prirodne nepogode-potres, klizišta i poplavu. Pokazuju im se mehanizmi kako do tih prirodnih nepogoda dolazi, ali im se i objašnjava na koji način se prirodne nepogode mogu spriječiti, odnosno na koji način se može zaštititi”, objasnio je voditelj Službe civilne zaštite Miro Klasiček.


Fotogalerija