Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. rujna 2018.

Ovo je savjetovanje okupilo 130-ak sudionika: vodećih domaćih stručnjaka u području skrbi o djeci, predstavnike lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske te organizacija i ustanova koje pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama.

 

Na savjetovanju je stavljen poseban naglasak na pitanje donošenja tzv. „dječjeg proračuna“ temeljenog na Općem komentaru br. 19 (2016.) UN-ova Odbora za prava djeteta: o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava te na pitanje kako osigurati da javni proračuni doista pridonose ostvarivanju prava djece.

 

Između ostalih, savjetovanju su prisustvovali i obratili se prisutnima predstavnik Dječjeg foruma Grada Samobora Petar Jurišić, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora, gđa. Sanja Horvat Iveković, predstojnica UNICEF-a za Hrvatsku, gđa Valentina Otmačić, pravobraniteljica za djecu RH, gđa Helenca Pirnat-Dragičević, gđa Mirela Kovač Jagar u ime Ministarstva financija te g. Ivan Bošnjak, pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Savjetovanju su prisustvovali ispred Krapinsko-zagorske županije zamjenica župana za društvene djelatnosti gđa. Jasna Petek, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Igor Cigula te Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Martina Gregurović Šanjug. Također, prisustvovali su i predstavnici gradova i općina Prijatelja djece s područja Krapinsko-zagorske županije: gradova Zaboka i Pregrade, te općina Bedekovčina i Tuhelj.  

 

 Predstavnica Ministarstva financija, gđa Mirele Kovač Jagar, najavila je ako će prvi nacionalni dječji proračun biti izrađen do kraja 2018. i to kao konsolidirani dokument svih obveznika proračunskih sredstava te da će još do kraja njegove izrade biti imperativ dobro osmisliti pokazatelje za praćenje uspješnosti trošenja proračunskih sredstava, kao i osigurati informatička rješenja i administrativne kapacitete koja će omogućiti i ubrzati izradu i dostavu podataka za izradu konsolidiranog dječjeg proračuna države i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave. Idući korak nakon ovog bit će približiti dječji proračun djeci i cijeloj zainteresiranoj javnosti baš kao što je danas približen i sudionicima savjetovanja „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“. Krapinsko-zagorska županija također planira u sklopu Županijskog proračuna za 2019. godinu izraditi i županijski dječji proračun.