Zagorje
Bajka na dlanu

Velika vježba sustava civilne zaštite KZŽ

Datum objave: 29. svibnja 2018.

U vježbi su sudjelovale sve operativne snage sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije: Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, Policijska uprava krapinsko-zagorska, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, Dom zdravlja KZŽ i Županijski  centar 112 Krapina.

Vježbu su pratili župan Željko Kolar zajedno sa zamjenicima Jasnom Petekom i Anđelkom Ferekom-Jambrekom, koji je ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. „Ciljano smo išli na veliku vježbu u sklopu koje se provjerava osposobljenost i postupak intervencije operativnih snaga civilne zaštite, kao i osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije. Ovdje smo naše snage objedinili u jednu cjelinu i pokazali koliko su naši operativci spremni“ – naglasio je zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Ferek-Jambrek.

TEMA VJEŽBE: Uslijed kvara električnih instalacija dolazi do požara u kuhinji Osnovne škole Donja Stubica. Požar se dogodio u prizemlju Osnovne škole uz veliku materijalnu štetu te brzo horizontalno i vertikalno širenje požara. Zbog opasnosti od urušavanja, naglog širenja požara i širenja dima na više katove potrebna je hitna akcija spašavanja ozlijeđenih, evakuacije djece i zaposlenika škole sa viših katova te gašenja požara. Dojavu o požaru dojavio je djelatnik škole na broj 112.

LINK NA VIDEO: https://www.instagram.com/p/BjW6Jx9gPig/?hl=hr&taken-by=krapinskozagorskazupanija

 


Fotogalerija