Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. prosinca 2010.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. u sklopu prekograničnog projekta Wellness 3 +, financiranog iz programa IPA SI-HR 2007-2013, organizira edukaciju turističkih vodiča za područje Krapinsko zagorske županije.

Kriteriji koje kandidati moraju zadovoljavati su u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) te s Pravilnikom o dopuni pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 120/08):

  • Hrvatsko državljanstvo
  • Prebivalište na području Krapinsko zagorske županije
  • Minimalno završeno srednješkolsko obrazovanje
  • Potvrda škole stranih jezika ili Filozofskog fakulteta o položenom stupnju znanja stranog jezika (u koliko se kandidat želi prijaviti za vođenje na nekom od stranih jezika)

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem maila na: karolina@zara.hr, poštom ili osobno u Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o., Frana Galovića bb, 49000 Krapina, najkasnije do 23.12.2010. Prijavi je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija:

  • kopiju domovnice
  • potvrdu o prebivalištu
  • kopiju maturalne svjedodžbe kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili kopije indeksa
  • kopiju uvjerenja/potvrde o znanju stranoga jezika

Dodatne informacije dostupne su putem e-maila karolina@zara.hr i na broju telefona 049 373 161, gđica Karolina Novak.

Prijavnica se nalazi u prilogu.