Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. veljače 2022.

Župan Željko Kolar na konferenciji za medije najavio je novi investicijski ciklus.  „Na sljedećoj Županijskoj skupštini na glasanje će ići prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju ŽUC – a na 10 godina u vrijednosti 30 milijuna kuna. Za tih 30 milijuna ćemo novih asfaltnim slojem prekriti 62 km cesta, na 50 lokacija u 31 jedinici lokalne samouprave. Planirano je da bi investicijski ciklus počeo u trećem kvartalu 2022. godine i završio do kraja trećeg kvartala 2023. godine. Točne iznose u km i površini znat ćemo nakon provođenja postupka javne nabave. ŽUC se javio i na natječaj kojeg Županija raspisuje kao tijelo PT1 kroz Fond solidarnosti za sanaciju oštećenih cesta i objekata za vrijeme zagrebačkog potresa, sa 6 lokacija, 5 cesta i 1 propustom. Rok za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti je 22. svibnja ove godine, tako da ćemo sve što smo planirali i prijavili, i realizirali, s time da tu treba napomenuti da se i Grad Donja Stubica javio s jednom cestom vrijednosti 700 tisuća kuna“, rekao je župan Kolar te dodao da ni u jednom programu u prošloj omotnici nije omogućeno ŽUC – ovima da se javljaju na natječaje i povlače EU sredstva. „To je bilo omogućeno gradovima i općinama za lokalne ceste, no nama nije. Nadamo se da će naš zahtjev i prijedlog koji smo uputili ministarstvu biti realiziran da možemo u budućem periodu koristiti EU sredstva jer imamo pripremljene 84 lokacije koje smo locirali da bi ih trebalo modernizirati. Kroz kreditno zaduženje riješit ćemo 50 lokacija, potrebno nam je još 34 za realizirati“, rekao je Kolar.

 

Ravnatelj ŽUC – a KZŽ Stjepan Sirovec istaknuo je da ŽUC upravlja s otprilike 670 km javnih cesta, na kojima su izvedeni radovi redovitog i intenzivnog održavanja u ukupnoj vrijednosti od 39,3 milijuna kuna. „Od toga, na radove redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta otpada 29,1 milijuna, na radove na kapitalnim projektima odnosno sanaciji klizišta 5,2 milijuna kuna, izvanredno održavanje 684.544 kune a tu su i sredstva koja se doznačuju Gradu Krapini za održavanje njihovih nerazvrstanih cesta u iznosu 1,6 milijuna kuna, zatim radovi za izvršenje ugovora koji su potpisani krajem 2020. godine od 975 tisuća kuna i radovi koji su utrošeni za sufinanciranje radova od strane JLS uz ŽUC od 1,6 milijuna kuna“, rekao je Sirovec te dodao: „Što se tiče tekuće godine, planirani su radovi u vrijednosti nešto više od 35 milijuna kuna. Za radove održavanja planirano je 15 milijuna kuna, a 1,1 milijun za potrebe soli za zimsku službu. Sanacija habajućih alsfaltnih kolnika i održavanje kolničkog zastora planirana je u iznosu 4 milijuna kuna. Planirana je rekonstrukcija 4 propusta u ovoj godini, na lokalnoj cesti u Sušobregu, u Krapinici, na lokalnoj cesti na području grada Zlatara i na županijskoj cesti u općini Mače. – Planirana je i sanacija opasnih mjesta, u iznosu 1 milijun kuna. Prijavili smo se na projekt MUP – a kroz sanaciju opasnih mjesta u RH, gdje su nam odobrena sredstva od 700 tisuća kuna, a s 300 tisuća kuna sudjelovat će ŽUC i bit će snirano 16 dionica na području KZŽ. Ukupno za radove održavanja planirano je 24,5 milijuna kuna“, rekao je Sirovec.

 

Što se tiče radova na kapitalnim projektima, uglavnom se radi o projektima sanacije klizišta, istaknuo je Sirovec. „Koliko klizišta u jednoj godini realiziramo, toliko nam se novih otvori. Prošle godine realizirali smo ukupno 5 klizišta, u vrijednosti 5,2 milijuna kuna. Sanirana su klizišta na županijskoj cesti Poljanica Bistrička, na županijskoj cesti u Klokovcu, u Hruševcu, Razdrtom Tuheljskom te u Gorjakovu. Klizišta saniramo u suradnji s Hrvatskim vodama, od 5,2 milijuna kuna, HV su sufinanirale 55 posto dok ŽUC sudjeluje s 45 posto udjela. U ovoj godini predviđena je sanacija 7 klizišta i radovi rekonstrukcije na 3 županijske ceste, na dionicama gdje se provodi veliki projekt aglomeracije. Za taj projekt građenja predviđeno je 7,4 milijuna kuna, a za klizišta također će se koristiti program Hrvatskih voda. Za Grad Krapinu planira se 1,7 milijuna kuna prema zakonu, a za suradnju s JLS planirano 1,5 milijuna kuna“, rekao je Sirovec.  


Fotogalerija