Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. lipnja 2016.

Javni poziv bio je otvoren od 09. veljače do 21. ožujka 2016. godine, na kojeg je pristiglo ukupno 176 prijava; za manifestacije u kulturi 97, izdavaštvo 51 i za obnovu spomeničke baštine 28 prijava. Od 97 prijavljenih projekata za manifestacije u kulturi, potporu je dobilo njih 84; od 51 projekta za izdavaštvo, njih 29; od 28 projekata za obnovu spomeničke baštine njih 27. Za manifestacije u kulturi izdvojeno je ukupno 340.000 kuna, za projekte koji se tiču spomeničke baštine 250.000 kuna te za izdavaštvo 70.000 kuna. Javno potpisivanje ugovora sa korisnicima (zbog tehničkih razloga na javno potpisivanje pozvan je dio korisnika) koji su ostvarili pravo na potporu održano je u utorak, 28. lipnja 2016. godine u dvorcu Veliki Tabor. Ugovore je sa korisnicima potpisao župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji je tom prilikom istaknuo: „Protekla godina bila je izuzetno teška za regionalnu i lokalnu samoupravu, zbog porezne reforme doslovce smo bili osakaćeni, što se odrazilo na sve resore, među njima i kulturu. Svjesni smo činjenice da novac kojeg smo osigurali u proračunu nije dovoljan da se zadovolje potrebe, ali sa zadovoljstvom mogu najaviti da ćemo iduće godine povećati sredstva za potrebe u kulturi, i to zahvaljujući pozitivnim kretanjima u zagorskom gospodarstvu“, rekao je župan Kolar koji je također zahvalio Kulturnom vijeću Krapinsko-zagorske županije, čiji su članovi imali izuzetno težak posao da od brojnih odličnih projekata izdvoje one koji će biti predloženi za dodjelu sredstava.

O tehničkim detaljima javnog poziva za potrebe u kulturi govorila je zamjenica župana Jasna Petek, dok su prisutne pozdravili načelnik Općine Desinić Zvonko Škreblin i v.d. ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja Nadica Jagarčec. Podršku za najviše projekata dobili su  Muzeji Hrvatskog zagorja, zajedno sa muzejskim ispostavama koje djeluju u sastavu te ustanove. U kategoriji izdavaštva odobrena je podrška za 4 projekta u ukupnom iznosu od 11 tisuća kuna, u kategoriji spomeničke baštine, za 2 projekta u ukupnom iznosu od 20 tisuća kuna te u kategoriji manifestacija u kulturi za 7 projekata u ukupnom iznosu od 25 tisuća kuna; sveukupno 13 projekata u ukupnom iznosu od 56 tisuća kuna.


Fotogalerija