Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. veljače 2022.

Župan Željko Kolar je u svom osvrtu zahvalio učiteljima, profesorima, djeci i roditeljima na svom angažmanu u protekloj godini obilježenoj COVID – om. „Bili smo županija u kojoj su djeca provela najviše vremena u školama, gdje smo zajedno s ravnateljima škola na dnevnoj razini procjenjivali situaciju, određivali modele pohađanja nastave s ciljem da djeca budu što više na A modelu, a da opet pazimo na njihovu sigurnost i zdravlje“ – rekao je župan Kolar.

SPREMNI PROJEKTI ZA GRADNJU DVORANA i DOGRADNJU ŠKOLA

Mi smo se pripremali za novu financijsku omotnicu i mehanizam te već imamo 8 gotovih građevinskih dozvola za izgradnju novih sportskih dvorana, a jedna će biti izdana za Zlatar za mjesec dana. Imamo i gotovih 6 građevinskih dozvola za dogradnju škola. Prema informacijama iz ministarstva, dokumentacija po prvi puta neće biti uvjet za prijavu za natječaj nego će to biti riješeni imovinsko – pravni odnosi i idejno rješenje. Otvara nam se još veći prostor za prijavu još većeg broja škola, međutim s obzirom da još uvijek ne znamo uvjete poziva koji će biti raspisan, ne možemo sa sigurnošću reći s koliko škola i dvorana ćemo se prijaviti.  No mogu reći da njihova vrijednost neće biti manja od pola milijarde kuna. To znači da ćemo do 2025. ući u ozbiljan investicijski ciklus. Treba naglasiti da su u našem Razvojnom porazumu dva projekta iz obrazovanja u Top 5, a to je ZEZ, i nova škola Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice. Mi objektivno imamo pripremljenih projekata u obrazovanju negdje oko 700 milijuna kuna. Iz ukupnog iznosa jasno je da ne možemo očekivati da će sve prijave proći, međutim očekujemo jedan veći dio kolača od tog javnog natječaja. Planovi za 2022. su za 20 milijuna naših vlastitih sredstava veći od izvršenja proračuna za 2021., a nakon što se definiraju projekti iz Mehanizma za oporavak i otpornost, taj iznos će biti nekoliko puta veći. To sve radimo prije svega zbog naše djece i mldih, da im omogućimo što bolje uvjete u školama te zbog učitelja i pofesora da imaju što bolje uvjete za rad. To je najbolje moguće ulaganje koje županija može poduzeti u idućem periodu“ – poručio je župan Kolar.

 


U 2022. GODINI 48,5% PRORAČUNA ZA OBRAZOVANJE

U 2022. godini planirana su sredstva za resor obrazovanja od 136,9 milijuna kuna, što je čak 48,5 posto proračuna Krapinsko-zagorske županije. „Decentralizirana sredstva su na istoj razini, kao i prošle godine, no vlastita sredstva su veća za 9 milijuna kuna, a sredstva koja su iz ostalih izvora, prije svega EU fondova, ministarstava i kreditnih sredstava su veća za 20 milijuna kuna. Planiramo u ovoj godini energetske obnove naravno vezane uz objavu natječaja na koje ćemo prijaviti OŠ Marija Bistrica, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Učenički dom SŠ Bedekovčina, OŠ Lijepa naša Tuhelj te PŠ Dubrovčan. Tu su i projekti izgradnje nove PŠ u Lazu Bistričkom te sveobuhvatna obnova zgrade PŠ Putkovec, izgradnja sportske dvorane u Petrovskom, izgradnja novog Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice“ – najavila je zamjenica župana Jasna Petek te dodala da je u tijeku apliciranje na natječaja Ministarstva regionalnog razvoja, za sanaciju zgrade PŠ Gorjakovo, sanaciju krovišta PŠ Petrova Gora i uređenje potkrovlja OŠ Tuhelj. U najavi Ministarstva znanosti i obrazovanja su natječaji koji će omogućiti prijavu naših škola koje zahtijevaju dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju kako bi mogle svoje prostore prenamijeniti da se dobe uvjeti za cjelodnevnu nastavu.

PREGLED ULAGANJA u 2021.

Krapinsko-zagorska županija je u 2021. kroz svoj Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulutru realizirala sredstva od 87,4 milijuna kuna. Za materijalne troškove odnosno investicijska ulaganja za osnovne škole iznos je skoro 26 milijuna kuna, za srednje škole nešto više od 9 milijuna kuna, za učeničke domove 1,2 milijuna kuna i ostala kapitalna ulaganja u školama iznosila su 5,7 milijuna kuna, odnsono ukupno za škole i domove gotovo 42 milijuna kuna. „Županijska vlastita sredstva u 2021. uložena su u iznosu 20,6 milijuna kuna, koji se rasporedio na investicijska ulaganja u osnovne i srednje škole-  4,5 milijuna kuna, za sufinaniranje učenika srednjih škola – 2,5 milijuna kuna, radne bilježnice za osnovnoškolce – 1,5 milijuna kuna. Stipendiramo učenike i studente te je na više od 300 stipendija utrošeno 1,5 milijuna kuna. Tijekom godine ulažemo za potrebe hitnih investicijskih ulaganja u školama, pa smo prošle godine na tu namjenu uložili 290 tisuća kuna i nastavili smo s potporom institucijama visokog obrazovanja na području Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1 milijuna kuna. Osiguravamo i dodatna vlastita sredstva za učenike s teškoćama odnosno za osiguravanje programa sufinaniranja programa u posebnim ustanovama te prijevoza, u iznosu185 tisuća kuna“ –  rekla je pročelnica Smičić Slovenec te među ostalim potporama navela i one za  e – tehničare, za nadarene učenike, provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja, učenička natjecanja, građanski odgoj i obrazovanje… „Veće investicije su sanacija PŠ Peršaves, uređenje prostora Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, dijela prostora OŠ Krapinske Toplice, uređenje školskog igrališta PŠ Prišlin, izgradnja pristupne rampa za pomoć osobama s invalitetom u PŠ Novi Golubovec, sanacija krovišta i uređenje ulaza u OŠ Konjščina, rekonstrukcija rasvjete u SŠ Bedekovčina, sanacija školske kuhinje i dijela rasvjete u OŠ Tuhelj. Tu je i uređenje školskog igrališta u OŠ Donja Stubica, u OŠ Lobor su uređene sanitarije, sufinanciranje specijaliziranog praktikuma OŠ Bedekovčina , nabava dvoranske pokrivke u OŠ Zlatar Bistrica, uređenje prilaza SŠ Konjščina, košarkaškog igrališta u PŠ Martinščina, vanjskog igrališta pri Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice i parka, a u OŠ Budinščina izmijenila se stijena na ulazu u školu. Također, 13. svibnja je bilo otvorenje 23,6 milijuna kuna vrijedne sportske dvorane u Zlatar Bistrici“ – navela je pročelnica Smičić Slovenec.

VELIKI PROJEKTI

Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da je najveći projekt u provedbi Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku, procijenjene vrijednosti 130 milijuna kuna. „SŠ Zabok djelomično je srušena i u tijeku je ocjena i pregled ponuda za izvođenje radova izgradnje novog regioalnog centra. Važno je da usporedno s tim infrastrukturnim dijelom projekta teče i projekt RECEZA, kojim su zapravo predviđene različite soft aktivnosti. Imamo i oko 12,5 milijuna kuna projekata manje financijske vrijednosti, no definitvno velikog doprinosa odgoju i obrazovanju -– Baltazar, Zalogajček, Shema školskog voća i povrća, Školski medni dan, Profesor Blazatar online“ – napomenula je zamjenica Petek te dodala kako je u provedi i projekt Znanstveno – edukativno – zabavni centar kojem je procijenjena vrijednost 141 milijun kuna. Trenutno su u realizaciji 2 faze istovremeno, faza 1 koja obuhvaća zapravo pripremu projektno – tehničke dokumentacije i faza 2 – sanacija dvorca od potresa.

KULTURA i SPORT

U području kulture najznačajniji je javni poziv koji je trenutno u tijeku. Prošle je godine odobreno oko 800.000 kuna za 101 program i projekt. Postoje i neke udruge i organizacije civilng društva koja dobivaju sredstva za rad direktno iz proračuna, to je ZAKUU KZŽ, Povijesna postrojba KZŽ, Kajkavijana, kao i manifestacije od interesa KZŽ, koje smo podržali sa 120 tisuća kuna, to su Tjedan kajkavske kulture, GFUK, Seljačka buna, Dani K. Š. Gjalskog i Tabor Film Festival. Posebnu pažnju prošle godine smo pridali izgradnji i obnovi sakralnih objekata, za što smo izdvojili 350 tisuća kuna, ali i uređenju pojedinih objekata spomen kuća i spomen obilježja na kojima njegujemo naše kulturne baštine, potpora uređenju Hiži zagorskih štrukli, Spomen kuća Rudofla Perešina, uređenju rodne kuće Franje Tuđmana, Kulturnog doma u Kumrovcu, uređenju Kuće Janka Leskovara te manifestaciji Susreti za Rudija. Što se tiče sporta, KZŽ prvenstveno podržavamo kroz sufinaniranje rada Sportske zajednice KZŽ u iznosu 1,1 milijun kuna te kroz Županijski školski sportski savez u iznosu 200 tisuća kuna. Zajednica tehničke kulture dobila je 80 tisuća kuna“ – izvijestila je zamjenica župana Jasna Petek.