Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. srpnja 2016.

Nakon uspješnog privođenja kraju aktivnosti u sklopu projekta Baltazar 2, Krapinsko-zagorska županija je zaprimila i pozitivni odgovor iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u vezi zahtjeva podnijetog u svibnju ove godine na Javni poziv za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za 2016. g

Riječ je o odobrenoj dodjeli sredstva Fonda isključivo za sufinanciranje dijela sredstva koja je Krapinsko-zagorska županija dužna osigurati iz vlastitih izvora za provedbu projekta Baltazar 2, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt iz Europskog socijalnog fonda od 3. rujna 2015., u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Ukupni prihvatljivi troškovi koje je Županija bila dužna osigurati iz vlastitih izvora za provedbu projekta Baltazar 2 iznosili su 414.973,16 kn, a bespovratna sredstva Fonda  odobrena su u najvišem mogućem iznosu od 331.978,53 kn, tj. 80% ukupnog vlastitog učešća Županije.

Ova su sredstva  dobrodošla pomoć Krapinsko-zagorskoj županiji za osiguranje vlastitog financijskog učešća u realizaciji nužno potrebne podrške pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, te još jedan doprinos težnji da se svakom učeniku u nepovoljnom položaju pruže jednake mogućnosti za uspješniju socijalnu integraciju, poboljšanje obrazovnih postignuća i emocionalno funkcioniranje.