Zagorje
Bajka na dlanu

Za sanaciju divljih odlagališta KZŽ izdvojila 95 tisuća kuna

Datum objave: 19. travnja 2017.

Sredstva je dobilo ukupno 11 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije, kako slijedi:

 

 

–          Grad Oroslavje – 10.000,00 kuna za lokaciju u Mokricama nasuprot restorana Punkt i auto kuće Kozina d.o.o.

 

–          Grad Zlatar –  10.000,00 kuna za lokaciju u blizini radio odašiljača u Vinogradarskoj ulici

 

 

–          Grad Klanjec – 10.000,00 kuna za lokaciju u naselju Florijan

 

–          Općina Budinšćina – 10.000,00 kuna za lokaciju kod Jambrečića u Zajezdi i lokaciju Grtovec- kod Frtalja

 

 

–          Općina Radoboj – 7.000,00 kuna za lokaciju u naselju Radobojsko Strahinje – Kamenjak

 

–          Općina Gornja Stubica –  8.000,00 kuna za lokaciju uz državnu cestu D-307 i nekoliko manjih odlagališta u naselju Gusakovec

 

–          Općina Hrašćina –  7.000,00 kuna za lokaciju Donji Kraljevec kod zaseoka Vušaki

 

 

–          Općina Zlatar Bistrica –  7.000,00 kuna za lokaciju uz nerazvrstanu cestu u zaseoku Basrani – Petolasi.

 

–          Općina Lobor –  8.000,00 kuna za lokacije u šumi Genek-naselje Velika Perovagorska, šumi Viški-naselje

Loborsko Završje i lokacija Vlaheki u naselju Loborsko Završje

 

–          Općina Novi Golubovec –  10.000,00 kuna za lokaciju “Gorska šuma” uz cestu D29 Tuškova štalica-Ranjeni Isus

 

–          Općina Mače –  8.000,00 kuna za lokaciju u šumi Broci i lokacija u šumi Krč.