Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. ožujka 2014.

Ovom donacijom omogućena je zamjena dotrajale opreme koja se koristi u svakodnevnom radu medicinsko-biokemijskog laboratorija kao i UZV sonde za transkranijalni doppler krvnih žila vrata i glave.

 

Ravnatelj Bolnice, doc.dr.sc Duško Cerovec, dr.med. tom je prilikom izjavio da Bolnica sa zahvalnošću prihvaća donaciju Zagorske lige protiv raka koja će u ovim teškim vremenima financijske krize pomoći u poboljšanju kvalitete obrade i liječenja pacijenata.

 

Primivši zahvalnicu Bolnice prim. Belina istaknuo je kako Zagorska liga protiv raka godinama provodi različite humanitarne akcije, a prikupljena financijska sredstva namijenjena su nabavi medicinske opreme za bolnice na području Krapinsko-zagorske županije. Dosadašnji humanitarni projekti temeljeni su na kazališnim predstavama, koncertima, prigodnim tombolama te prodaji narcisa. Također, najavio je ovogodišnju prodaju narcisa kroz sljedeća tri dana od koje će prihod također biti uložen u medicinsku opremu.

 

Župan Kolar podržao je ovu vrijednu akciju, a obzirom da je Županija pomagala Ligu sufinancirajući njezine aktivnosti s više od 300 tisuća kuna u posljednjih deset godina, najavio je kako će zbog iznimno kvalitetnih projekata Županija već ove godine izdvojiti više sredstava za rad udruge.

 

 


Fotogalerija