Zagorje
Bajka na dlanu

Zagorski projekti među dobitnicima sredstava istarske zaklade

Datum objave: 22. prosinca 2015.

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok prijavila je projekt Još smo uvijek željni znanja. Cilj akcije je senzibilizacija mladih i cjelokupne lokalne zajednice za potrebu stvaranja kvalitetnijeg životnog ozračja pripadnika treće životne dobi u interakciji s mladima te obogaćivanje načina života novim znanjima i vještinama putem informatičkog opismenjavanja. Sve predviđene aktivnosti planirane su u periodu od siječnja do ožujka 2016. godine, objasnila  je ravnateljica Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok Božica Šarić i pojasnila da će ŠUDIGO organizirati aktivnosti koje se odnose  na održavanje  tri akcijske informatičke radionice na kojima će sudjelovati sveukupno 25 osoba starije životne dobi u suradnji s mladim volonterima Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Voditeljica projektnih aktivnosti je profesorica  Janja Blažević Roginić. Nakon provedbe akcije koja će se održati od 17.-19. ožujka 2016. očekujemo veću socijalnu uključenost osoba treće životne dobi te podizanje kvalitete života svih generacija i aktivno korištenje slobodnog vremena mladih, zaključila je ravnateljica Šarić. Natječaj za građanske akcije “Naš doprinos zajednici” Zaklada provodi na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u RH potpisanog s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva s ciljem poticanja rješavanja konkretnih problema u lokalnoj zajednici, povećanjem građanskog aktivizma i volonterstva, te umrežavanjem privatnog, javnog i civilnog sektora.

Udruga Lipin cviet je sredstva dobila za akciju Za moju zajednicu, kojom žele uredili unutrašnjost i okoliš društvenoga doma u Modrovcu. Udruga mladih iz Marije Bistrice je prijavila akciju Zdravo starenje, kojom će provoditi sadržaje za unapređenje fizičkog i psihosocijalnog zdravlja starijih osoba, druženje starijih i mladih, razmjenjivati znanja te uključivati osobe s invaliditetom u volonterske aktivnosti posjeta samačkim kućanstvima starijih osoba. 

Osim za Krapinsko-zagorsku, ovaj natječaj Zaklada provodi i na području Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke županije te je moguće financirati po tri projekta u svakoj županiji. Maksimalni iznos potpore po akciji bio je 13.000,00 a ukupno je dodijeljeno 183.993,00 kn.

 


Fotogalerija