Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak o zatvaranju Natječaja za potporu za pripremu proj. dok. u 2018. g.

Datum objave: 20. lipnja 2018.

Dana 20. lipnja 2018 godine zatvara se Natječaja za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini (KLASA: 320-01/18-01/62, URBROJ: 2140/01-02-18-2) objavljen 04. travnja 2018.godine na web stranici Krapinsko-zagorske županija.