Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. srpnja 2010.

Krapinsko-zagorska županija je još krajem devedesetih godina prepoznala važnost lokalnog planiranja za zdravlje te se Mreži priključila već 2001. godine. Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je 13. veljače 2001. godine Zaključak o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova, a u studenom iste godine Županijsko je poglavarstvo donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju Stručnog tima za izradu Slike zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Koordinaciju projekta vodi Služba za zdravstvo i socijalnu skrb Upravnog odjela za društvene djelatnosti, koja projektu i pruža administrativnu i tehničku podršku.

Zahvaljujući dobroj suradnji, u prvom redu s lokalnim medijima, projekt je postao prepoznatljiv široj javnosti, a radom na projektu Rukovođenje i upravljanje za zdravlje razvio je suradnju s drugim županijskim i gradskim projektima. Unutar županije posebno je razvijena suradnja s gradom Zabokom s kojim je županijski tim osmislio i proveo lipanjsku temu mjeseca “Ekološke osviještenosti” u akciji obilježavanja 2008. – godine Zdravih gradova i Zdravih županija.