Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. listopada 2022.

Zamjenica župana Jasna Petek je u sklopu svog posjeta predala prigodnu donaciju didaktičkog materijala za rad Kabineta za ranu intervenciju te naglasila kako Županija već niz godina ulaže velike napore da usluga rane intervencije bude što kvalitetnija i što dostupnija. „Najveće ljudske resurse imamo upravo ovdje u Krapinskim Toplicama. Čvrste temelje čini naša Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju na čijem dječjem odjelu već dugi niz godina djeluje ambulanta kroz koju prolaze sva djeca s neurorazvojnim rizikom gdje dobivaju one prve važne informacija što i kako dalje“ – podsjetila je zamjenica župana Petek te pojasnila kako je ovdje nedostajao edukacijsko-rehabilitacijski rad što je riješeno na prostoru istog objekta – u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.Sredstva za rad edukacijskog rehabilitatora u predškolskoj skupini djece s teškoćama u razvoju osigurali smo 2016. godine, no jednostavno se nametala potreba za Kabinetom kojeg smo otvorili prije dvije godine. Od tada je u njegov rad uloženo više od 1,5 milijuna kuna, kako u opremu, tako i u edukaciju stručnih osoba kako bi postale praktičarke rane intervencije te nedavno i zapošljavanjem stručnjakinje edukacijsko rehabilitacijskog profila koja radi puno radno vrijeme baš u Kabinetu. Na taj način pružili smo mogućnost da je ta usluga dostupna što većem broju djece s područja naše županije“ – zaključila je zamjenica župana Jasna Petek.

ŽELIMO OSIGURATI DA USLUGA RANE INTERVENCIJE BUDE DOSTUPNA SVIMA – BEZ OBZIRA NA MATERIJALNE MOGUĆNOSTI ILI GEOGRAFSKI POLOŽAJ

U ime Centra za odgoj i obrazovanje i ravnatelja Antuna Zupanca okupljenima se obratila Zvjezdana Novina Repovečki.  „Koliko je važan kabinet rane intervencije u lokalnoj sredini govore brojke – broj prijavljene djece, djece u riziku ili s već utvrđenim teškoćama, ali i broj stručnjaka koji se javlja našem timu za stručnu i savjetodavnu podršku, ponajprije stručnjaci iz dječjih vrtića– rekla je Novina Repovečki te naglasila kako je rad Kabineta prepoznat i na lokalnoj i na nacionalnoj razini, gdje je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu prepoznala Krapinsko-zagorsku županiju kao partnera i kabinet rane intervencije kao dionika vrijednog petnaestomjesečnog projekta. „Naš cilj i vizija je osigurati da je usluga rane intervencije dostupna svima, bez obzira na materijalne mogućnosti ili geografski položaj i zato još jednom zahvaljujem KZŽ na svoj potpori današnjoj donaciji koji će doprinijeti još boljem radu našeg Kabineta“ – kazala je Zvjezdana Novina Repovečki.

VODITELJICA KABINETA RAJAČIĆ: SMANJILI SMO LISTE ČEKANJA ZA EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKU PROCJENU

Voditeljica Kabineta za ranu intervenciju Martina Rajačić pojasnila je kako se u kabinetu pružaju usluge rane intervencije kroz aktivnosti edukacijsko-rehabilitacijske procjene djece s teškoćama ili rizikom, savjetovanje roditelja ili članova obitelji, uključivanje djece u tretman rane intervencije te praćenje djece s teškoćama ili rizikom. „Trenutno je na području Krapinsko-zagorske županije kod 120 djece  iskazana potreba za nekim od oblika podrške u kabinetu rane intervencije . U sam tretman rane intervencije uključeno je 50-ak djece, dok ih je 10-ak uključeno u program savjetovanja i praćenja. Pravovremenim uključivanjem djece u tretman rane intervencije mogu se spriječiti teškoće kod djeteta koje smo detektirali i time se razvija njegov maksimalni razvojni potencijal“ – rekla je voditeljica Kabineta Rajačić te naglasila da je u Kabinetu odnedavno zaposlen edukacijsko-rehabilitacijski stručnjak na puno radno vrijeme, čime je usluga rane intervencije dodatno unaprijeđena. „U Kabinetu za ranu intervenciju radim uz podršku i rad cijelog tima rane intervencije kojeg čine stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila i praktičari rane intervencije. Mogu s ponosom reći da smo uspjeli smanjiti broj djece na listi čekanja za edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu te da ih trenutno vrlo malo čeka“ – kazala je voditeljica Rajačić i dodala da stručnjaci Kabineta rane intervencije provode edukaciju i savjetovanje stručnjaka različitih profila koji rade u Dječjim vrtićima na području KZŽ, a koji se u svom radu susreću s djecom do šeste godine života

„DRAGO MI JE DA KABINET RADI UPRAVO NA PODRUČJU OPĆINE KOJA I SAMA BRINE O SOCIJALNIM USLUGAMA“

U ovom kabinetu osim djece, pomoć, podršku i savjetovanje naći će i roditelji te djece koji se možda isto tako po prvi puta susreću s nekim razvojnim problemima u odgoju svoje djece. Drago mi je da se to sve odvija u Krapinskim Toplicama, Općini koja i inače brine o socijalnim uslugama“ – istaknula je ovom prilikom načelnica Općine Krapinske Toplice Gordana Jureković.

SLJEDEĆI KORAK: SUFINANCIRANJE OD STRANE MINISTARSTVA

Bez obzira što smo zamolbe za sufinanciranje ove socijalne usluge već upućivali u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ponovno ćemo otići u Ministarstvo i razgovarati. Jasno je vidljivo htjenje, nastojanje i napor Krapinsko-zagorske županije u podizanje kvalitete usluge rane intervencije na području naše županije i smatramo da sufinanciranje Ministarstva ne bi smjelo izostati – time bi ova usluga postala još dostupnija i još kvalitetnija za svu djecu kojoj je ona i potrebna“ – poručila je zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek.

U pratnji zamjenice župana Jasne Petek bila je i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, udruge i mlade Martina Gregurović Šanjug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotogalerija