Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. kolovoza 2009.

Poljoprivredna zadruga Puran zagorskih brega završila je Projekt «Puti i steze Purana zagorskih brega» koji je pokrenut krajem 2007., a cilj tog projekta je približiti zagorskog purana što većem krugu ljudi. Projekt vrijedan 142 tisuće kuna sufinancirala je Krapinsko-zagorska županija (25 posto) i Ministarstvo Poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (75 posto). Zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek povodom završetka tog projekta početkom tjedna  posjetio je imanje zadrugara Borisa Vrhovskog  iz općine Đurmanec koje se nalazi na novoj turističkoj stazi «Puti i steze Purana zagorskih brega».
U prvoj fazi Projekta koja je bila gotova 2008. godine izrađena je brošura i DVD o svim zadrugarima koji su u to vrijeme bili članovi zadruge. U drugoj fazi Projekta osmišljena je turistička staza koja će turistima omogućiti razgledavanje gospodarstava na kojima se uzgaja zagorski puran čime se neupitno povećava  turistička ponuda sela koja se može i povezati u raznoliku turističku ponudu na ovim prostorima. Informativne ploče koje su postavljene na prometnicama diljem  Krapinsko-zagorske županije trebale bi turiste namjernike usmjeravati na takva gospodarstva.
Na farmi purana i ugostiteljska ponuda
Kako bi se ljudi informirali o tome da postoje takve informativne ploče i mjesta gdje se može uživo doći vidjeti gdje se pase zagorski puran,  tiskane su brošure o «Putima i stezama». Brošure će se dijeliti na mjestima gdje se prodaje i nudi zagorski puran, dakle u nekim trgovačkim centrima i restoranima u Zagorju, Zagrebu i okolici, te u turističkim zajednicama.
Također je internetska stranica  zadruge Puran zagorskih brega redizajnirana te osuvremenjena. Na njoj je napravljena i interaktivna karta koja zainteresiranim posjetiocima olakšava put do pojedinog zadrugara pokazujući mu kartu puta.
– To je Projekt kojemu je cilj privući turiste do samih seoskih gospodarstava uzgajivača zagorskih purana. Vjerujemo da će taj Projekt još doprinijeti i većoj općoj popularizaciji zagorskog purana te pospješiti razvoj održivog turizma na selu – rekao je Ivan Malogorski, upravitelj zadruge i  voditelj ovog projekta. Dodaje da je zasad uključeno je 6 zadrugara, a tim projektom će se povećati turistička i ugostiteljska ponuda na selu, odnosno konzumacija domaćih specijaliteta, poglavito zagorske purice.