Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. lipnja 2018.

Provedbom ovog projekta, funkcionalnim opremanjem dnevnih bolnica na odjelu interne medicine, pedijatrije, ginekologije, neurologije i kirurgije u OB Zabok sukladno detektiranim potrebama značajan broj pacijenata moći će se obraditi tijekom dnevnog boravka u bolnici, smanjit će se opterećenje na akutnim bolničkim odjelima te povećati kvaliteta života pacijenata koji bi u suprotnom morali biti hospitalizirani čekajući medicinsku obradu. Nova oprema te povećanje kapaciteta omogućit će smanjivanje broja prijema pacijenata na akutne bolničke odjele za 10 % u odnosu na 2016. godinu.

Projekt Opremanje dnevnih bolnica i dnevne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana sufinanciran je sredstvima Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj, a iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. Ukupna vrijednost projekta je 15.757.688,75 kn, dok je ukupni iznos EU sufinanciranja 15.699.379,70 kn. Nositelj projekta je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Projekt je proveden u razdoblju od 1. ožujka 2017. – 1. lipnja 2018.

Ponos zbog odlično odrađenog projekta izrazila je zamjenica župana  KZŽ Jasna Petek. „Krapinsko –zagorska županija bila je prva koja je podnijela prijavu na projekt, prva dobila sredstva i odobrenje, ali i prva završila projekt. – Ovo je projekt čije će benefite građani konkretno osjetiti. Medicinska oprema smanjit će liste čekanja, a obavljat će se više pretraga i operacija. Važno je dakle imati stručne ljude, ali i vrhunsku opremu što nam ovaj projekt omogućuje“, rekla je zamjenica župana Petek.

Ravnatelj bolnice Tihomir Vančina je istaknuo: „Nakon deset godina, od gradnje bolnice, ovo je najveća investicija u našu bolnicu. Mi smo bolnica koja bilježi sve veći broj pacijenta, a ova će oprema i medicinskom osoblju i pacijentima značiti ogroman iskorak u pružanju, odnosno, korištenju medicinskih usluga. Opremljene su dnevne bolnice na odjelima interne medicine, pedijatrije, ginekologije, neurologije i kirurgije, a kroz obradu pacijenta u dnevnim bolnicama smanjit će se opterećenje na akutnim bolničkim odjelima. Kroz projekt nabavljena je 61 stavka medicinske opreme primjerice, 20 holtera, novi ergometar – bicikl, opreme za nove sale s raznim aparatima za dnevnu kirurgiju, novi CT – ovi i CT – rendgen, na internoj medicini uređena je nova sala za bronhoskopije, nabavljen je 4 D ultrazvuk najnovije generacije, a na pedijatriji nabavljena je oprema poput defibrilatora, monitora itd. Najviše je vrijedna oprema za neurološku dnevnu bolnicu, CT i digitalni rendgen vrijedni 5 milijuna i 300 tisuća kuna“, rekao je ravnatelj Vančina.

VIDEO NA LINKU: https://instagram.com/p/BjequL3gL1h/


Fotogalerija