Zagorje
Bajka na dlanu

Završna konferencija EU projekta “RIDE&BIKE”

Datum objave: 18. travnja 2016.

Svrha projekta prekogranične suradnje  SI-HR 2007-2013 „RIDE&BIKE“ je nadogradnja standardne turističke ponude te povećanje konkurentnosti i prepoznatljivosti prekograničnog područja kao jedinstvene prekogranične destinacije s bogatom ponudom turističkih sadržaja temeljenih na doživljajima prirode i gastronomije te kulturne baštine i aktivnom odmoru.

Više detalja o samoj konferenciji možete naći u priloženom Pozivu  te detaljnom Programu konferencije. 

 

Ljubazno Vas molimo da potvrdite svoj dolazak na konferenciju najkasnije do 21. travnja 2016. godine na broj telefona 049 373 161 ili putem e-maila: drazenka@zara.hr