Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. travnja 2020.

Nakon što je strateški dokument Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije usvojen na sjednicama predstavničkih tijela grada i županija, dana 20. travnja 2020. godine održana je i završna konferencija projekta i to putem video konferencije s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

Master plan prometnog sustava temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometnog sustava kojim će se omogućiti veća prometna povezanost, mobilnost stanovništva i sigurnost u prometu na tom području.

Projekt izrade Master plana bio je podijeljen u dvije faze. Prva faza realizirana tijekom 2017. i 2018. godine kada je izvršeno prikupljanje podataka o postojećem stanju prometnog sustava što je uključivalo opsežna prometna istraživanja (brojanja putnika u javnom prijevozu, izvorišno odredišne ankete, istraživanje navika putovanja, ankete u kućanstvima, ankete na prometnim koridorima, manualno i automatsko brojanje cestovnih vozila, istraživanje o brzini kretanja i vremenu putovanja automobilom, klasifikaciju prometa na raskrižjima i cestovnim presjecima), analizu postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, izradu „do nothing“ scenarija razvoja prometnog sustava, identifikaciju problema i odabir hipoteza o postojećem prometnom sustavu te izradu SWOT analize.

U drugoj fazi održane su radionice s ključnim dionicima u prometnom sustavu i predstavnicima gradova i općina u svrhu definiranja ciljeva i mjera na koji način doći do boljega prometnog sustava.

Nositelj projekta izrade Master plana je trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja kojem su za izradu dodijeljena maksimalna bespovratna europska sredstva u iznosu od 15,9 milijuna kuna putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, dok je njegova ukupna vrijednost 23,4 milijuna kuna.