Zagorje
Bajka na dlanu

Župan Kolar održao sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima

Datum objave: 22. rujna 2017.

Teme sastanka bile su razvoj širokopojasnog internet na području županija, projekt NEWLIGHT,  natječaj za mjeru 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz Programa ruralnog razvoja (Savjetodavna služba) te Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Župan Željko Kolar rekao je da je uobičajena praska održavati ovakve sastanke sa gradonačelnicima i načelnicima, kada se radi o projektima koji će se provoditi na području čitave županije. „Tako smo i danas pokušali koordinirati da se naše općine i gradovi dogovore oko širokopojasnog interneta i načina kako će tko po kojim skupinama ići u izradu projektne dokumentacije, a nakon toga biti i nositelj javljanja na natječaj. Dat ćemo ZARU na raspolaganje, da što više projekata bude dobro pripremljeno, da imamo iz čega birati. Iskoristili smo i priliku da pozovemo ljude iz Savjetodavne službe da nam malo približe Mjeru 5.2.1, za koju osobno smatram da će Zagorje od nje imati male ili nikakve koristi – rekao je Kolar, koji je također nezadovoljan činjenicom da su bespovratna sredstva za projekt rekonstrukcija javnih rasvjeta pretvorena u kreditna sredstva. Posebna je mjera 4C4. Naime, razgovarali smo s tri – četiri ministra koji su se u međuvremenu mijenjali, nudili smo našu stručnu pomoć da se naprave strateški dokumenti koji su potrebni da se mjera aktivira, imamo mogućnost zajedno sa Zagrebačkom županijom povući 20 milijuna eura, i nečijom odlukom sredstva se usmjeravaju prema HBOR-u, i za nešto što smo planirali unaprijed, jedini u Hrvatskoj, a što je praksa u Europi, nismo u mogućnosti povući bespovratna sredstva, nego moramo ići na neka alternativna rješenja. Ja na tome sigurno neću stati. Već sam prije dogovorio s kolegom Stjepanom Kožićem, županom Zagrebačke županije, a danas s načelnicima i gradonačelnicima, mi ćemo napisati jedno pismo koje će potpisati svi naši načelnici i gradonačelnici, koje ću poslati premijeru Plenkoviću i nadležnim ministrima, jer želim i inzistiram na jasnom objašnjenju zbog čega se Mjera koja je dogovorena, za koju se znalo kad smo mi kretali u postupak da nam je na raspolaganju, neće aktivirati i zbog čega smo mi onemogućeni da povučemo bespovratna sredstva iz europskih fondova“, zaključio je župan Kolar.

 

Prezentaciju o širokopojasnom internetu održala je direktorica Zagorske razvojne agencije Karolina Barilar. „Razgovarali smo o mogućnostima prijave projekta širokopojasnog interneta. Projekt bi se pripremao u četiri zone, da se pokrije cjelokupna Krapinsko – zagorska županija. Također postoji mogućnost sufinanciranja izrade same projektne dokumentacije za te projekte, ali i za druge koji se namjeravaju financirati u budućnosti sredstvima europskih fondova, ali i nacionalnih fondova kojeg je Ministarstvo spustilo na razinu agenciju za provedbu. Konkretno, radi se o programu sufinanciranja izrade projektno – tehničke dokumentacije po kojoj jedinice lokalne samouprave mogu dobiti maksimalno do milijun kuna za realizaciju svojih projektno – tehničkih dokumenata, a županija može realizirati do četiri projekta maksimalne vrijednosti do dva milijuna kuna. Na raspolaganju za područje cijele županije je sedam milijuna kuna i natječaji će biti otvoreni do 31. listopada ove godine. Također planiramo organizirati dvije radionice čiji termini su objavljeni na našim web stranicama, da bismo pomogli jedinicama lokalne samouprave da što jednostavnije i što prije prijave svoje projekte, odnosno, uspješno popune sve potrebne obrasce i dobiju sve informacije“, rekla je Barilar.

 

Prezentirani su i rezultati projekta “Newlight”. „Projekt obuhvaća veliku rekonstrukciju javne rasvjete u 57 gradova i općina Krapinsko – zagorske i Zagrebačke županije. Projekt je u završnoj fazi. Na gradskim i općinskim vijećima ovih dana donose se odluke o pokretanju investicije. Računamo da ćemo ukupno doći do investicije od 135 milijuna kuna, a prezentirali smo im i svojevrsni zastoj u razvoju korištenja bespovratnih sredstava iz mjere 4C4, gdje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije nije donijelo okvir za korištenje bespovratnih sredstava, nego je ta sredstva uputilo u HBOR, kako bi se koristila kao kreditna sredstva. Na to naši gradovi i općine imaju po nama opravdanu mogućnost negodovanja i žalbe jer smatramo da je trebalo koristiti mogućnost bespovratnih sredstava, pogotovo kad je ovakav veliki investicijski projekt spreman“, istaknuo je ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske Julije Domac.


Fotogalerija