Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. listopada 2014.

Iskapanja od samog početka (1998.godine) vodi Krešimir Filipec, docent na Odsjeku za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uz vlč. Vladimira Drnetića i župana Željka Kolara sastanku nazočan bio je i pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZŽ Ivan Lamot te načelnik općine Božidar Markuš, Božidar Šuti i vijećnik Općinskog vijeća. Sa poviješću Majke Božje Gorske Župana je upoznao vlč. Vladimir Drnetić, a osim same crkve i temelja prijašnjih crkava razgledao je i najvrijedniji nalaz starokršćansku krstionicu iz petog stoljeća koja se nalazi ispod betonske konstrukcije, a na prostoru na kojem je zamišljen arheološki muzej. Župan Željko Kolar upoznat je sa iskapanjima od samog početka pa do trenutnih zahvata, a posebno se razgovaralo o budućnosti te projektima koji će biti prijavljeni na natječaje Ministarstva kulture, a vezani su za crkvu Majke Božje Gorske i daljnja iskapanja. Sa vlč. Drnetićem razgovarao je o Župnoj crkvi Svete Ane u centru Lobora na kojoj se sprema obnova pročelja s čime ga je uz vlč. Drnetića upoznao i načelnik općine Lobor Božidar Markuš te obnovi župnog dvora kojeg je financijski potpomogla i Krapinsko – zagorska županija. Na kraju obilaska župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar upisao se u knjigu dojmova.


Fotogalerija