Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. rujna 2010.

Brojne štete koje su nastale na području ovih općina i grada Klanjca, broje se u višemilijunskom iznosu. Prema prvim procjenama riječ je o štetama na poljoprivrednim kulturama, stambenim objektima, a poplave su otvorile i mnoga klizišta na području cijele županije, posebno u dijelu za koji je i proglašeno stanje elementarne nepogode.

Župan Hajdaš Dončić, nakon što je pohvalio zagorske vatrogasne postrojbe koje su sudjelovale u pomoći lokalnom stanovništvu, istaknuo je kako ova situacija nije smjela iznenaditi nadležne državne službe čiji je zadatak brinuti o sprečavanju ovakvih situacija. Rekao je i kako se problem može riješiti izgradnjom brane na Sutlanskom jezeru. “Riječ je o tehničkom, a ne državnom problemu” – zaključio je župan Hajdaš Dončić te dodao da će i Županija pomoći, sredstvima iz izvornih prihoda, pogođenim područjima.

Prema riječima ravnatelja Županijske uprave za ceste, Jasmina Krizmanića, sanacija klizišta koja su slijedom obilnih kiša i poplave nastala doseže iznos od tri do pet milijuna kuna. Novac za njihovu hitnu sanaciju ŽUC će pronaći rebalansiranjem proračuna.

Prema riječima gradonačelnika Klanjca, Željka Kolara, Klanjec je pretrpio štete koje se kreću oko 1,2 milijuna kuna. Najteže je pak stradao Kumrovec u kojem štete od poplave iznose preko 2 milijuna kuna, a načelnik, Dragutin Ulama, prozvao je i odgovorne za dezorganizaciju i nesnalaženje u ključnim momentima obrane od vodostaja Sutle. Načelnici Kraljevca na Sutli i Zagorskih sela, Antun Hrelja i Željko Kodrnja, prema dosada prikupljenim podacima, barataju iznosima šteta od 1,6 milijuna kuna za Kraljevec na Sutli, odnosno 1,7 milijuna kuna za Zagorska sela. Načelnici su zahvalili županu na ukazanoj pomoći u najtežim trenucima te obećanoj pomoći u sanaciji šteta. Samo u ove četiri jedinice lokalne samouprave riječ je o štetama od preko 6 milijuna kuna. Na području cijele županije iznos bi se mogao popeti i na 10 milijuna kuna.