Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. travnja 2015.

Župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek maturantima su govorili su o temi koja se tiče ulaganja Krapinsko-zagorske županije u obrazovanje mladih, kretanjima na tržištu rada, o mjerama aktivne politike zapošljavanja te mogućnostima i perspektivama zapošljavanja na području županije.

Putem prezentacije župan Kolar i zamjenica Petek približili su maturantima informacije o stipendiranju i sufinanciranju prijevoza učenika, poticanju darovitih učenika i sl. Predstavljeni su programi te mogućnosti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, prilikom čega je župan Kolar  istaknuo da je na području županije prisutan trend porasta broja zaposlenih mladih osoba.

Prema informacijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Krapina te preporukama županijskog Partnerstva za tržište rada, maturanti su također informirani o zanimanjima za kojima raste potražnja i odabirom kojih im se pruža veća mogućnost zapošljavanja na području županije.

U narednim danima župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek susrest će se i sa maturantima u Zlataru. 


Fotogalerija