Zagorje
Bajka na dlanu

ŽUPANIJA DAROVALA 7 FOTO APARATA KONTAKT-POLICAJCIMA

Datum objave: 31. siječnja 2007.

Krapinsko-zagorska županija i dalje svesrdno pomaže projekt “Policija u zajednici”, pa je tako županica Vlasta Hubicki 31. siječnja na prigodnom susretu s načelnikom Policijske uprave Krapinsko-zagorske županije Željkom Cujzekom i koordinatorom kontakt-policajaca Stjepanom Šalamonom uručila sedam foto aparata. Riječ je o digitalnim aparatima, koje je za potrebe rada 17 kontakt-policajaca koji rade na području naše županije financirala KZŽ, a zahvaljujući kojima će se lakše registrirati i evidentirati uočeni problemi na terenu.

Županija je za projekt “Policija u zajednici” financijski pomogla tiskanje letaka u okviru akcije “Mir i dobro”, kao i edukativnih letaka kojima se želi smanjiti broj provala u kuće, stanove, automobile i poslovne prostore.
U svim dosadašnjim analizama ovakvog modela rada policije pokazalo se da je poboljšana suradnja policije i građana, zabilježen je napredak u zaštiti žrtava kaznenih djela i posebno osjetljivih skupina stanovništva, a – između ostaloga – služba kontakt-policajaca na svakom području kreira se prema konkretnim potrebama građana.
Zahvaljujući županiji na  izvrsnoj suradnji u projektu – koji ni ne može opstati bez podrške lokalne sredine i njenih institucija – načelnik Cujzek uručio je županici dvije zahvalnice, za uspješnu suradnju i podršku spomenutim dvijema akcijama.