Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. rujna 2020.

U osnovnoj školi u Maču počeli su radovi na gradnji novog zabatnog zida sportske dvorane, jer je postojeći zid napuknut i deformiran. Dužina novoprojektiranog potpornog zida iznosi 20,80 m, a visina je 5,0 m te je ukupna vrijednost investicije 736.662,50 kuna sa PDV-om. Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. U osnovnoj školi u Zlataru započeli su 481.729,00 kuna (sa PDV-om) vrijedni radovi na rekonstrukciji kotlovnice. Rok za završetak radova je 30 kalendarskih radova od dana uvođenja u posao.


Fotogalerija