Zagorje
Bajka na dlanu

Županijske službe uredovale u Donjoj Stubici

Datum objave: 22. siječnja 2014.

Sa svojim upitima građani su dolazili od 16,00 do 19,00 sati, a prije prijema građana održan je i sastanak s rukovodstvom Grada. Župan je predstavio županijske programe za 2014. godinu i najavio nadolazeće natječaje kako županijske tako i one za financiranje iz fondova Europske unije. Spomenuo je i garantni fond Županije za projektiranje projekata za spomenute fondove u kojem je osigurano dva milijuna kuna te se osvrnuo i na osiguranih pola milijuna kuna za projektiranje u poljoprivredi. Pozvao je gradove i općine da educiraju građane i da ih pripremaju za prijavu na natječaje te da sudjeluju u radionicama koje će Zagorska razvojna agencija organizirati tijekom godine za što bolju pripremu prijave i provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije.

Gradonačelnik Donje Stubice Juraj Srebačić iznio je niz projekata koji su u tijeku ili planu provedbe, od uređenja Fellerove zgrade, adaptacije i dogradnje dječjeg vrtića, dovršenja sportske dvorane do sustava izgradnje kanalizacije, projekta javne rasvjete i cestogradnje.

Upiti građana bili su vezani uz preseljenje Prekršajnog suda u Donjoj Stubici, uređenje Doma kulture te gospodarska i druga pitanja. Uredovni dani županijskih službi održat će se u svim sjedištima bivših općina u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dosad su održani u Zlataru i Donjoj Stubici.


Fotogalerija