Zagorje
Bajka na dlanu

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec

Datum objave: 9. kolovoza 2023.

Krapinsko-zagorska županija provodi operaciju pod nazivom „Izrada projektne
dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka
42, Donja Stubica“ u sklopu Poziva „Provedba mjera zaštite kulturne baštine
oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godina na području Grada Zagreba, Krapinskozagorske
i Zagrebačke županije“, koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske
unije.