Zagorje
Bajka na dlanu

Propisi – Promet i komunalna infrastruktura

Propisi – Promet i komunalna infrastruktura

Propisi iz cestovnog prometa

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Link: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=410

 

Komunalno gospodarstvo

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Link: https://mgipu.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/podrucje-komunalnog-gospodarstva-3269/3269

 

Propisi iz područja vodnog gospodarstva

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Link: https://www.mzoip.hr/hr/vode/propisi-iz-podrucja-vodnoga-gospodarstva.html