Zagorje
Bajka na dlanu

Radna tijela županijske skupštine

VIJESTI PREMA KRITERIJU

15. ožujka 2013.

Odbor za poljoprivredu

Odbor za poljoprivredu je jedno od stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Odbor za promet i veze

Odbor za promet i veze je jedno od stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Pročitaj više
15. ožujka 2013.

Odbor za statut i poslovnik

Odbor za statut i poslovnik je jedno od stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Pročitaj više
13. ožujka 2013.

Odbor za predstavke i prijedloge

Odbor za predstavke i prijedloge je jedno od stalnih radnih tijela Županijske skupštine
Pročitaj više