Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. lipnja 2023.

Dnevni red:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Županijske skupštine održane 3. travnja 2023. godine
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu
 3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
 4. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu
 6. Prijedlog zaključka o proglašenju Krapinsko – zagorske županije sigurnim mjestom za žene
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije
 8. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
 10. Izvještaj o radu i financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu
 11. Prijedlog odluke o dopuni Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko – zagorske županije
 12. Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu
 13. Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. – Izvještaj o radu za 2022. godinu
 14. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2022. godinu
 15. Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2022. godinu
 16. Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o. – Izvještaj o radu za 2022. godinu
 17. Izvještaj o provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. za 2022. godinu
 18. Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu
 19. Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
 20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije
 21. Prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Krapinsko – zagorske županije
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
 23. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i izboru članice Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje
 24. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Krapinsko – zagorske županije
 25. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika/mrtvozornice za područje Općine Krapinske Toplice, razrješenju mrtvozornika za područje Općine Kumrovec i mrtvozornice za područje Općine Zlatar Bistrica