Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. svibnja 2024.

Dnevni red:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Županijske skupštine održane 06. ožujka 2024. godine
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
 3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
 5. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak 2024. godinu
 6. Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2023. godinu
 7. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2023. godinu
  1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
  2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
  3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
  4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
  5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
  6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije
  7. Ljekarne Krapinsko – zagorske županije
 8. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste za 2023. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu
 10. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2023. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2023. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
 11. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2023. godinu
 12. Izvještaj o provedbi Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu
 13. Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Županije u 2023. godini
 14. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornica na područje grada Zlatara