Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. listopada 2019.

U skladu sa člankom 107. Poslovnika Županijske skupštine, prije rada po dnevnom redu sjednice,  održati će se AKTUALNI SAT.

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 16. sjednice Županijske skupštine održane 16. rujna 2019. godine,
  2. Prijedlog III. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
  3. Prijedlog  odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
  4. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine,
  5. Prijedlog suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima – zaposlenicima Doma zdravlja,
  6. Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko – zagorske županije,
  7. Prijedlog programa usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko – zagorske županije,
  8. Prijedlog programa rada Županijskog savjeta mladih za 2020. godinu,
  9. Prijedlog plana djelovanja Krapinsko – zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
  10. Pitanja i prijedlozi.