Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. ožujka 2016.

Dnevni red:

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 17. sjednice Županijske skupštine održane 27. siječnja 2016. godine,
 2. Informacija Policijske uprave krapinsko-zagorske o stanju sigurnosti na području Županije tijekom 2015. godine,
 3. Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju potpredsjednika Županijske skupštine iz reda predstavničke većine,
 4. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju potpredsjednika Županijske skupštine iz reda predstavničke većine,
 5. a)  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu, b)  Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
 6. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine,
 7. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2015. godinu: Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
 8. Izvješće o radu Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
 9. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015.godinu,
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
 11. Prijedlog odluke o davanju suglansnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana  Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
 12. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu,
 13. Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini,
 14. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije
 15. a) Prijedlog odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog loviša II/115 Veliko Trgovišće, b) Prijedlog odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta II/130 Marija Bistrica,
 16. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije,
 17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije,
 18. Prijedlog kriterija za sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda,
 19. Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije,
 20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika/ce Odbora za financije i proračun,
 21. Prijedlog rješenja o imenovanju promjenjivog člana i zamjenika člana Komasacijskog povjerenstva,
 22. Pitanja i prijedlozi.