Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. prosinca 2021.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine održane 17. studenog 2021. godine
 2. Prijedlog plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2027. godine
 3. Prijedlog proračuna Županije za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
 4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2022. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
 6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
 7. Prijedlog odluke o prijedlozima i peticijama građana
 8. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2022. godinu
 9. Prijedlog plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 10. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini
 11. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine
 13. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2022. godinu
 14. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko.zagorske županije za 2022. godinu
 15. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2022. godini
 16. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu
 17. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za gradove i općine na području Krapinsko-zagorske županije
 20. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije
 21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun
 23. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru
 24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije za ortodonciju dr. Vlatka Fuchs-Crnčić, Zlatar
 25. Pitanja i prijedlozi