Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. rujna 2022.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine održane 27. lipnja 2022. godine
 2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
 3. Polugodišnji izvještaj o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
 7. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021.g.
 8. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. godinu
 9. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi
 10. Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini
 11. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
 12. Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije
 13. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 14. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) u zdravstvenim ustanovama Krapinsko-zagorske županije
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije
 16. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornice za područje Grada Oroslavja