Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. ožujka 2023.

Foto:zip.com.hr

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je u petak, 3. ožujka 2023. godine održala svoju 11. sjednicu. U dvorani za sastanke Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u Krapini okupilo se 26 članova Skupštine na čelu sa predsjednikom Zlatkom Šoršom.
Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1) Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Županijske skupštine održane 16. prosinca 2022. godine,

2) Izvještaj o radu župana za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine,

3) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu,

4) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje,

a) srpanj-rujan 2022. godine,

b) listopad-prosinac 2022. godine,

5) Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine,

6) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu,

7) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste,

8) Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obavljaju profesionalno,

9) Prijedlog rješenja o imenovanju članova/članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Krapinsko-zagorske županije,

10) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za gradove i općine na području Krapinsko-zagorske županije,

11) Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu,

12) Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva za 2022. godinu,

13) Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2022. godinu Zagorske razvojne agencije,

14) Godišnji izvještaj o radu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za 2022. godinu,

15) Prijedlog odluke o osnivanju novih kategorija poduzetničke potporne institucije,

16) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2022. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,

17) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2022. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2022. godinu,

18) Izvještaj o stanju vatrogastva, zaštite od požara i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu,

19) Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,

20) Prijedlog zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) u zdravstvenim ustanovama Krapinsko-zagorske županije,

21) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko– zagorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora po zahtjevu zdravstvene radnice u radnom odnosu u Domu zdravlja,

22) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih

23) Izvještaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji

24) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika/mrtvozornice za područje:

a) Općine Bedekovčina

b) Općine Lobor

c) Općine Veliko Trgovišće

d) Općine Gornja Stubica

e) Općine Zlatar Bistrica

25) Pitanja i prijedlozi

 

Svi prijedlozi odluka, rješenja i zaključaka donijeti su i usvojeni većinom glasova. Ističemo da je Izvještaj o radu župana za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine prihvaćen je sa 21 glasom za i 3 suzdržana glasa, dok je Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine donijet je sa 22 glasa za i 4 suzdržana glasa. „U našem smo programu ljude stavili na prvo mjesto jer bez školovanih i motiviranih ljudi ne možemo napraviti ništa. Stvaranje uvjeta za zadržavanje upravo takvih ljudi je jedan od prioriteta. Drugo su obnovljivi izvori energije i ‘Zeleno Zagorje’, što kroz fotoelektrane, što kroz projekte poput projekta ‘Hypokrat’ koji je vezan za naše termalne izvore jer vjerujemo da imamo još kapaciteta na tom području, a to je posebno bitno kada analiziramo cijene energenata koje su danas takve kakve jesu, ali i za smanjivanje otiska CO2. Treća stvar koju bih istaknuo je suradnja Županije kao institucije, njenih ustanova, razvojnih agencija te gospodarske i obrtničke komore“ – istaknuo je ovom prilikom župan Kolar.

Prije početka rada po Dnevnom redu održan je aktualni sat na kojem su pitanja postavili Romeo Vincelj, Ana Kruhak, Ljubica Jembrih, Viktor Šimunić i Davor Kljak.

 

MATERIJALI

ZAPISNIK

PREZENTACIJE