Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. veljače 2019.

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki se na prvoj sjednici u 2019. godini osvrnula na rad Skupštine u 2018. godini, tijekom koje je održano 5 radnih sjednica sa 105 točaka dnevnog reda, 38 sjednica radnih tijela Županijske skupštine sa 113 točaka dnevnog reda te u pripremi samih sjednica 5 sastanaka Koordinacije članica i članova Županijske skupštine. „U potpunosti su odrađene sve teme utvrđene po Planu rada Županijske skupštine za 2018. godinu, među kojima izdvajam dopunu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu strateških projekata, odluku o kreditnom zaduženju za provođenje kapitalnih projekata te donošenje rebalansa Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. i donošenje Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. Ovim su odlukama omogućene provedbe važnih projekata poput energetskih obnova škola, izgradnje sportskih dvorana u Hrašćini, Đurmancu i Zlatar Bistrici, izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, uređenja ambulanti i nabave opreme u Domu zdravlja“ – rekla je predsjednica Skupštine KZŽ Vlasta Hubicki.

Županijska skupština je na svojoj 12. sjednici prihvatila Polugodišnje izvješće o radu župana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine. „Broj zaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji kontinuirano raste od druge polovice 2013. godine, rastu i investicije, a pokrivenost uvoza izvozom u našoj županiji je preko 180%. U jednom smo trenutku imali otvoreno 17 gradilišta, radimo 3 sportske dvorane, poslovno tehnološki inkubator, 3 škole su u energetskoj obnovi, natječaj za sljedeće 3 škole ide u drugom mjesecu te za još 3 u sedmom mjesecu“ – istaknuo je župan Željko Kolar u osvrtu na trenutno stanje na području Krapinsko-zagorske županije. Izvješće župana prihvaćeno je sa 25 glasova za, 8 protiv i 3 suzdržana glasa.

Županijska skupština je, u skladu s odlukom Upravnog vijeća Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina i odlukama svih suosnivača, donijela i Odluku o prijenosu osnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku  kako bi ta ustanova stekla svojstvo javnog veleučilišta i mogućnost financiranja iz državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Na 12. sjednici Županijske skupštine je, na prijedlog Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, za ravnatelja Županijske uprave za ceste imenovan Stjepan Sirovec iz Gornje Šemnice. Novi ravnatelj imenovan je sa 24 glasa za, 9 suzdržanih i 3 glasa protiv.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2018. godinu Zagorske razvojne agencije je Županijskoj skupštini podnijela ravnateljica Zagorske razvojne agencije Karolina Barilar. Zagorska razvojna agencija 70% prihoda ostvaruje od projekata iz fondova Europske unije i Ministarstva regionalnog razvoja. Glavni fokus poslovanja je upravo priprema, praćenje i provedba projekata. U 2018. godini provodila je 7 vlastitih projekata financiranih iz europskih fondova ukupne vrijednosti veće od 34 milijuna kuna, kao i 3 projekta Krapinsko-zagorske županije ukupne vrijednosti gotovo 20 milijuna kuna. Od projekata ostalih ustanova, ZARA kao voditelj projekata radi provedbu njih 9, ukupne vrijednosti 40 milijuna kuna – od čega se više od 30 milijuna odnosi na projekte županijskih ustanova. Agencija je u 2018. godini pratila i provedbu 25 europskih projekata vrijednih oko 90 milijuna kuna, koje je pripremila za jedinice lokalne samouprave.

 

Članice i članovi Županijske skupštine također su prihvatili Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu, Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine, Izvješće o utrošku proračunske zalihe za siječanj 2019. godine te verificirali skraćeni zapisnik s 11. sjednice Županijske skupštine. Skupština je također donijela Strategiju upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine, kojom su određeni  srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese čitave županije.

 

Županijska skupština je prihvatila i Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji te je dužnosti članice Službeničkog suda razriješila Andreu Cobović i na njeno mjesto imenovala Luciju Kantolić.

U novi saziv Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije imenovani su Barbara Dolenc i njena zamjenica Snježana Murr, Ksenija Čuček i njezina zamjenica Miljenka Mužar, Ivana Šalković i njezina zamjenica Helena Matuša, Ivana Radanović i njezina zamjenica Nikolina Bertol, Nikola Jelovečki i njegova zamjenica Ana Marasović, Zvonimir Babić i njegov zamjenik Darko Krušelj, Jasenka Borovčak i njezina zamjenica Ljubica Gorički, Svjetlana Pripeljaš i njezina zamjenica Mirjana Janžek, Mario Draganić i njegov zamjenik Tomislav Basa, Štefica Roginić i njezina zamjenica Nataša Hlaban te Damir Srebačić i njegova zamjenica Maja Gulija.

Dužnosti mrtvozornika za područje Grada Zlatara razriješeni su Josip Vrljičak i Maja Vrljičak-Vidović te je na istu dužnost imenovana Vlatka Porčić

Na početku 12. sjednice Županijske skupštine je vijećničku prisegu položio Vladimir Hađina, koji u Skupštini mijenja Milana Antonića.

Prije početka rada po dnevnom redu održan je i aktualni sat, na kojem su pitanja postavili sljedeće vijećnice i vijećnici:

Stjepan Ranogajec postavio je pitanje o navodnoj pronevjeri u županijskim službama.

Župan Željko Kolar rekao je kako je kontrolom utvrđeno da je djelatnica koja je u radnom odnosu bila manje od dvije godine otuđila novac. S njom je sporazumno raskinut ugovor, a otuđeni novac je vratila u blagajnu.  „Izvješće unutarnje revizije za cijelo vrijeme trajanje radnog odnosa će biti gotovo za otprilike tjedan dana i onda ćemo imati kompletnu sliku je li eventualno otuđeno još nešto osim onog što je već vraćeno. O istome ćemo obavijestiti i Županijsku skupštinu i mjerodavna tijela.“ – kazao je župan Kolar.

Ivan Hren postavio je pitanje jesu li brojni planirani projekti na području Krapinsko-zagorske županije realni s obzirom na trenutnu zaduženosti Županije.

Župan Željko Kolar rekao je kako je Županija relativno malo zadužena te istaknuo kako se ugovori ne bi potpisivali da nema osiguranih sredstava. „Kao što znate, ja se ne mogu zadužiti bez odluke Skupštine pa prema tome, ako će biti potrebe za novim zaduženjem za nove projekte, onda ću ja kao župan doći pred Županijsku skupštinu s konkretnim prijedlogom. Što se tiče pomoći jedinicama lokalne samouprave u projektiranju sportskih dvorana, mi taj novac imamo osiguran u Proračunu, a za novu financijsku omotnicu očekujemo da će Vlada RH ispregovarati uključenje specijalnih bolnica te mogućnost proširenja škola i izgradnje sportskih dvorana“ – kazao je župan Kolar.

Dragutin Ranogajec postavio je pitanje  „Kako se moglo dogoditi da se Koncernu Sunce odobri hipoteka na zemljištu Krapinsko-zagorske županije, upravo na zemljištu na kojem bi trebala početi izgradnja kompleksa?

Župan Željko Kolar podsjetio je da je za navedeno podnijeta kaznena prijava na koju su nadležna tijela trebala odgovoriti te istaknuo da Koncern nije trebao tražiti odobrenje za zaduženje niti od Župana ni od Županijske skupštine.  „Svi znate u kojim okolnostima je to u najboljoj vjeri potpisano. Počela je velika kriza te se s tim projektom nije išlo, no u svakom slučaju trenutno imamo dva potencijalna rješenja i uvjeren sam da ćemo ga dovesti do kraja -ako ne, morat ćemo ponovno stati pred ljude i reći zbog čega to nije provedeno“ – rekao je župan Kolar

Mišo Grilec tražio je odgovor koliko se novaca slilo u proračun županije iz prihoda kompleksa Stubaki, ostvarenog tijekom manifestacije Seljačka buna – Bitka kod Stubice

Pročelnik županijskog upravnog odjela nadležnog za financije Igor Cigula pojasnio je kako  zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definirano da županiji ne pripada porez na dobit.

Dražen Čvek postavio je pitanje vezano za eventualne pomake oko inicijative Županijske skupštine za oslobođenjem od cestarine

Župan Željko Kolar rekao je kako će se nadležnom ministarstvu poslati požurnica za dostavu odgovora te dodao kako je od Obrtničke komore KZŽ, Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Krapina i Ministarstva unutarnjih poslova zatražena analiza o tome kako bi dovršetak gradnje autoceste u punom profilu utjecao na gospodarstvo i promet Krapinsko-zagorske županije te je isto proslijeđeno nadležnom Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Stanko Belina postavio je pitanje vezano za onečišćenje vode u dijelu distribucijskog sustava Zagorskog vodovoda.

Župan Željko Kolar rekao je kako se tijekom jučerašnjeg dana osjetio miris nafte u vodi na području Lobora, Mača, Bedekovčine, Svetog Križa Začretja, Zaboka i Zaltara, što se kasnije proširilo i na Oroslavje i Veliko Trgovišće. „Pokrenute su sve službe i analizirani su uzorci vode. Danas u 13 sati na konferenciji za novinare Zagorskog voda istaknuto je kako su razine ugljikovodika i benzena u granicama normale i da bi voda mogla biti za piće, međutim preporuka Odbora za vode za korištenje za ljudsku potrošnju je da se voda koristi samo za pranje, tuširanje i kupanje – tako dugo dok se u njoj osjeti miris. Počelo je ispiranje cjevovoda, preko vatrogasaca smo osigurali pitku vodu za bolnice i zdravstvene ustanove, obaviješteni su ljudi i škole te za području županije nije bilo ni jedne dojave da bi netko imao zdravstven posljedice zbog konzumacije vode. Očekujemo da bi tijekom sutrašnjeg dana taj miris trebao nestati i da će nakon toga Zagorski vodovod ljudima dati informaciju kad mogu koristiti vodu za piće.

Prema trenutnim informacijama znamo da je došlo do ekološkog zagađenja potoka Reka, iz čijeg otvorenog toka dolazi 30% kapaciteta izvorišta Lobor. Policija u ovom trenutku ne može ni potvrditi ni demantirati da je do zagađenja došlo zbog prevrnuća kamiona. Ovo je prvi ovakav veći ekološki incident kojeg smo imali na samom izvorištu i to treba biti upozorenja da se trebaju kontrolirati radovi u vodozaštitnoj zoni“ – rekao je župan Kolar.

Marijan Hohnjec pitao je župana što je Županija poduzela da cijela Krapinsko-zagorska županija dobije status brdsko-planinskog područja.

Župan Željko Kolar podsjetio je kako se broj jedinica lokalne samouprave s brdsko-planinskim statusom u Hrvatskoj povećao za 100%, dok je u Krapinsko-zagorsko županiji, uz 7 općina koje su taj status imale i do sada, brdsko-planinski status dobila i Općina Hum na Sutli. „Mi smo se očitovali u postupku javne rasprave i dali prijedlog da čitava Krapinsko-zagorska županija ima status brdsko-planinskog područja, a smatramo da bi bilo najpoštenije da se napravi velik posao te da se radi prema naseljima, a ne granicama općina“ – rekao je župan Kolar te najavio izradu analize za područje Krapinsko-zagorske županije koja bi se mogla predložiti nadležnom Ministarstvu kao model za čitavu Hrvatsku.

MATERIJALI

PREZENTACIJE

ZAPISNIK


Fotogalerija