Zagorje
Bajka na dlanu

Održana 13. sjednica Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 28. lipnja 2023.

U prostorijama Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u srijedu, 28. lipnja 2023. održana je 13. sjednica Županijske skupštine kojoj je prisustvovalo 24 vijećnika i vijećnica.

Pred vijećnicima se našlo 26 točaka dnevnog reda, a nakon usvajanja skraćenog zapisnika s prošle sjednice, usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

„Konsolidirani proračun Krapinsko-zagorske županije u 2022. iznosio je 1.124.029.989,67 kn te je rastao 17% u odnosu na 2021. godinu. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci rasli za 9% u odnosu na prošlu godinu. Rasli su nam i prihodi u Županijskom proračunu za 10% te rashodi za 5%. Vidljivo je da smo dobro planirali svoje prihode, da smo se odgovorno ponašali i odgovorno trošili, ali i da su u tijeku strateški projekti poput Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku te projekt sigurne kuće, ali i projekti koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, kao što su škole Laz Bistrički i Putkovec te projekt vraćanja cestovne infrastrukture u prvobitno stanje“, rekao je župan Kolar.

Od proračunskih dokumenata donesena je odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, usvojen je izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine te Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu. Uz to, jednoglasno je donesen Zaključak o proglašenju Županije sigurnim mjestom za žene.

Županijska skupština donijela je Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, a prihvaćeni su i izvještaji o radu i financijski izvještaji za prošlu godinu Županijske uprave za ceste, Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Piškornice d.o.o, Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o., Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. te Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području županije.

Donesena je i odluka o dopuni Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama KZŽ, a vijećnici su prihvatili izvještaj o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2022. godinu te izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva za 2022. godinu.

Uz to, donesena je odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije, pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika te rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju te Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje. Na dnevnom redu bio je i prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije i prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Krapinske Toplice te razrješenja mrtvozornika za područje Općine Kumrovec i Općine Zlatar Bistrica.