Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. rujna 2019.

Županijska skupština je na 16. sjednici prihvatila polugodišnji izvještaj o radu župana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine, kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna županije za 2019. godinu. U prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 306.570.627,86 kuna dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 280.647.612,80 kuna. Promatrajući samo Županiju bez proračunskih korisnika, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od 96.481.097,18 kuna što je za 20.643.876,81 kn ili 27,2% više u odnosu na isti period 2018. godine. Navedeno je povećanje nastalo zbog rasta prihoda od poreza, prvenstveno od poreza na dohodak te prihoda od pomoći i primitaka od kreditnog zaduženja za financiranje projekata. Župan Željko Kolar istaknuo je kako se Proračun županije dobro puni te da je na prostoru Krapinsko-zagorske županije trenutno zaposlena 37621 osoba, odnosno 416 više nego u istom razdoblju prošle godine.

Skupština je dala suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, verificirala skraćeni zapisnik s 15. sjednice Županijske skupštine te donijela Odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije. Ovom je odlukom određena visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji. Odlukom je definirana primjena jednog obračunskog razdoblja u trajanju od 1. siječnja do 31. prosinca.

Vijećnici su prihvatili i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-kolovoz 2019. godine te donijeli zaključke o prihvaćanju informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u nadležnosti Ureda župana, Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade te Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, kao i Informacije o financijskim potporama poljoprivrednim udrugama u 2018. godini i o raspodjeli sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2018. godini. Na sjednici je donijeta i Odluka o dopuni Odluke o podjeli Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, kojom će se omogućiti da se djelatnost centra za djecu s poteškoćama u razboju proširi uslugama za psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja te uslugama.

U sklopu aktualnog sata vijećnik Ivan Hren postavio je pitanje o stanju projekta Stubaki, vijećnik Daniel Vnuk je zatražio presliku obračuna radnih sati, prekovremenih sati i putnih naloga za zaposlene u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, vijećnik Stjepan Ranogajec je postavio upit o etičnosti dodjela županijskih potpora za samozapošljavanje, a vijećnik Mišo Grilec o rješenju za zbrinjavanje otpada na području Krapinsko-zagorske županije.

MATERIJALI

PREZENTACIJE

ZAPISNIK

 

 


Fotogalerija