Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. ožujka 2016.

Županijska skupština je na samom početku verificirala zapisnik s prošle sjednice te je nakon izlaganja načelnika Policijske uprave krapinsko-zagorske Jakoba Bukvića primila na znanje Informaciju o općem stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godini iz koje proizlazi da je naša županija po broju kaznenih djela najsigurnija u Hrvatskoj. Članice i članovi Skupštine su potom za novog potpredsjednika iz redove predstavničke većine izabrali Bojana Cebocija, člana  Hrvatskih laburista – stranke rada. Ceboci je izabran nakon što je dosadašnji potpredsjednik, saborski zastupnik Tomislav Končevski podnio ostavku. Skupština je donijela i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu te prihvatila Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-veljača 2016. godine. Prije glasanja o izvješću županijskih zdravstvenih ustanova o radu i poslovanju u 2015. godini opozicija je procijenila da vladajući u tom trenutku ne mogu samostalno osigurati kvorum za prihvaćanje ovih izvješća i nakon stanke napustila sjednicu. Predsjednica Vlasta Hubicki je potom prekinula sjednicu, a nastavak, sukladno 92. članu Poslovnika Županijske skupštine, zakazala za isti dan u 18:40 sati.

 

Po nastavku sjednice prihvaćeno je izvješće ravnatelja zdravstvenih ustanova koje su u prošloj godini redom uspješno poslovale. Županijska skupština je potom za ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije imenovala dosadašnjeg ravnatelja Željka Vincelja, prihvatila Izvješće o radu ŽUC-a KZŽ za 2015. godinu, donijela odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana ŽUC-a KZŽ za 2015. godinu te Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a KZŽ za 2016. godinu.

Članice i članovi Županijske skupštine su na ovoj sjednici donijeli odluku o dobitnicima županijskih priznanja. Plaketa Krapinsko-zagorske županije za životno djelo će se dodijeliti Viktoru Crneku, za dobitnike Plakete Krapinsko-zagorske županije za doprinos ugledu i promociji Krapinsko-zagorske županije u zemlji i svijetu odbrani su Radio Kaj te Hrvatski savez informatičara za program Zimske škole informatike. Dobitnici Plakete Krapinsko-zagorske županije za iznimno postignuće u protekloj godini su Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te Udruga mladih Feniks. Povelja Krapinsko-zagorske županije će se dodijeliti Miri Pižir – idejnoj začetnici i organizatorici recitala ljubavne poezije Željka Boc, Udruzi veterana specijalne policije Domovinskog rata Barun, 103. brigadi Hrvatske vojske, Ivi Šućuru, Udruzi distrofičara Krapina, Ženskom nogometnom klubu Pregrada te tvrtkama AquafilCRO, d.o.o. Oroslavje,  Kostel Promet d.o.o. Pregrada, i Štefan d.o.o. Kumrovec.

Odlukom Županijske skupštine se  zajedničko otvoreno lovište u Mariji Bistrici daje u zakup Lovačkom društvu Fazan Marija Bistrica, a zajedničko otvoreno lovište u Velikom Trgovišću Lovačkom društvu Lisica Veliko Trgovišće. Ovime je kompletirano davanje u zakup svih lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.

Jedna od točki Dnevnog reda odnosila se na utvrđivanje  Kriterija za sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda. Tako je odlučeno da će Županija sufinancirati 50% iznosa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u maksimalnom iznosu od 30.000 kuna. Radovi na samoj sanaciji će se sufinancirati u maksimalnom iznosu od 30.000 kuna za jedinice lokalne samouprave s indeksom razvijenosti do 75% te do 20.000 kuna za JLS s indeksom razvijenosti većim od 75%. Sa maksimalno 50% iznosa sufinancirat će se i nabava kamenog materijala u iznosu do 15.000 kuna za sanaciju nerazvrstanih makadamskih cesta oštećenih u elementarnim nepogodama. Na temelju Kriterija donijet će se i Pravilnik o načinu ostvarivanja ovih prava na temelju kojeg će se ocjenjivati pojedini zahtjevi.

Članice i članovi Skupštine prihvatili su i Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu te primili na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije

Na 18. sjednici Skupštine zabilježene su i novosti – Izvješće o ostvarenim financijskim potporama projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini te Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Županijska skupština je u skladu sa svojim ovlastima na vlastiti zahtjev razriješila Tomislava Končevskog s dužnosti člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i na njegovo mjesto imenovala Luku Grabušića iz Donje Stubice. Martina Jus je razriješena dužnosti predsjednice Odbora za financije i proračun Županijske skupštine, a na njezino je mjesto imenovan Nikola Drašković iz Huma na Sutli. Miljenko Hrenek je imenovan za člana Komasacijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije, a Darko Kuzman za njegovog zamjenika.

 

Materijali

Zapisnik


Fotogalerija