Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. listopada 2021.

Županijska skupština je na 3. sjednici prihvatila polugodišnji izvještaj o radu župana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine, kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna županije za 2021. godinu. U prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 423.242.928,32 kn dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 410.910.020,61 kn. Promatrajući samo Županiju bez proračunskih korisnika, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od 105.839.637,04 kn što je za 3.100.587,83 kn ili  3% više u odnosu na isti period 2020. godine.  „Kada pogledate polugodišnje izvješće proračuna ispalo bi da mi sjajno stojimo. To je 6 milijuna kuna viška i onda još prijenos na dobit od 6,9 milijuna kuna od prošle godine. No, nažalost, to nije tako iz razloga što ove godine moramo vratiti 7 milijuna poreza na dohodak koji je za mlađe osobe od 25 do 30 godina i za što je naplata išla u drugoj polovici godine. Naplate nekih računa, kao što je na primjer naplata sportske dvorane u Zlatar Bistrici i tako dalje, došle su nakon 30. lipnja“ – rekao je župan Željko Kolar te naglasio kako Županija trenutno na računu ipak ima više od 4 milijuna kuna vlastitih sredstava i preko 24 milijuna kuna ukupnih sredstava. „Nažalost nema nikakvih mogućnosti da nadoknadimo skoro 4 milijuna kuna koje smo uložili u školske objekte, a da smo ih sanirali od drugog potresa 29. prosinca. Zbog neplaćanja HZZO-a Ljekarnama Krapinsko – zagorske županije, a momentalni dug je 10,8 milijuna kuna, nismo uspjeli povući planiranih 2,5 milijuna dobiti. I ove godine financiramo s 2,7 milijuna punktove hitnih timova T1 u Klanjcu i Konjščini, tako da vrlo oprezno i pažljivo raspolažemo sa sredstvima, a s druge strane smo nastavili ulaganja u školske objekte“ – poručio je župan Kolar te naglasio kako će zbog velikog broja pripremljenih projekata i istovremeno ograničenih fiskalnih kapaciteta biti vrlo izazovno rukovoditi Županijom u sljedeće tri i pol godine.

Na samom početku, na dnevnom je redu bilo izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata vijećnika Davora Dretara u mirovanje, zbog, kako je naveo, osobnih razloga, te početku mandata zamjenika Marijana Tupeka, koji je potom prisegao.

 

Na sjednici je donesen i novi Pravilnik  o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima Krapinsko-zagorske županije. Tako se u stipendijama A kategorije više ne boduju posebnosti kućanstva podnositelja  zahtjeva, već samo okolnosti koje postoje u odnosu na samog podnositelja zahtjeva  (invalidnost/teškoća u razvoju, dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete samohranog  roditelja), dok se u odnosu na učenike koji upisuju prvi razred srednje škole boduju prosjeci  zaključnih ocjena u prethodne četiri godine školovanja (peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole).U B kategoriji boduje se uspjeh zadnje godine školovanja podnositelja  zahtjeva, dok uvjeti u stipendijama C kategorije ostaju nepromijenjeni. U  kategorijama A i B stipendija dodatno se vrednuje volonterski rad te paralelno pohađanje dvije srednje škole/fakulteta. U tom slučaju uspjeh u učenju utvrđuje se prosjekom
zaključnih ocjena u obje škole/fakulteta. U B kategoriji stipendija omogućuje se ostvarivanje prava na stipendiju više članova istog kućanstva na način da se prilikom bodovanja broj članova kućanstva umanjuje za člana/članove koji ostvaruju pravo na stipendiju te se na temelju tako ostvarenog broja  bodova prihoda kućanstva po članu obitelji i ukupno ostvarenog zbroja bodova po svim  kriterijima kandidati stavljaju na redoslijedne liste. Uvodi se i novi institut  jednokratni novčanih pomoći za školovanje i  usavršavanje u inozemstvu koje dodjeljuje Župan na prijedlog Povjerenstva za stipendije.

Skupština je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, u kojoj se primjerice navodi kako pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti samac ili obitelj čiji član boluje od teške bolesti koja zahtjeva veće izdatke za liječenje, odnosno dijete s težim teškoćama u
razvoju, odnosno obitelj s četvero ili više malodobne djece te samac ili obitelj kojima je ugrožena egzistencija, uz sudjelovanje jedinice lokalne samouprave. Na 3. sjednici je donijeta i Odluku o izradi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine, koji će predstavljati provedbeni program, odnosno akcijski plan mjera razvoja za mikro, male i  srednje poduzetnike, velike poduzetnike u identificiranim strateškim sektorima Krapinsko- zagorske županije – zdravstvenom sektoru, automobilskom sektoru, sektore pametne industrije, sektoru  zelenoga rasta te sektorz usluga visoke dodane vrijednosti.

Županijska je skupština dala suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu te  prihvatila Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o i Izvješća o radu za 2020. godinu PIŠKORNICE d.o.o. – regionalni centar za gospodarenjem otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i PIŠKORNICE-sanacijsko odlagalište d.o.o.

Članice i članovi Skupštine prihvatili su Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko- zagorske županije za 2020. godinu, kao i Informaciju o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu  infrastrukturu, Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove i Ureda župana. Također su donijeli Zaključak o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.- 2024. godine) u zdravstvenim ustanovama Krapinsko-zagorske županije.

Nakon provedenih velikih investicija u brojne školske objekte na području Krapinsko-zagorske županije, Županijska skupština je donijela zaključke o prijenosu ovih kapitalnih ulaganja na OŠ Mače, SŠ Bedekovčina, OŠ Vladimira Nazora Budinščina, OŠ Đurmanec, OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, OŠ Konjščina, SŠ Konjščina, OŠ Krapinske Toplice i OŠ Josipa Broza Kumrovec.

Županijska skupština je donijela i odluke o razrješenju i imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, novom članu Nadzornog odbora Piškornice d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske te razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pregrade.

Prije početka rada po Dnevnom redu održan je i aktualni sat:

Romeo Vincelj postavio je pitanje o napretku sanacije ceste do Doma zdravlja u Krapini, na što je župan Željko Kolar odgovorio da će se u projekt ići i tu u širem opsegu te da će sredstva za isto biti osigurana u Proračunu za 2022. godinu.

Davor Kljak postavio je pitanje vezano uz radove na županijskoj cesti na Zlataru te upitao hoće li se u Vinogradskoj cesti nakon završetka radova povući novi asfaltni sloj, na što su župan Kolar i ravnatelj Županijske uprave za ceste odgovorili da će se kompletna dionica asfaltirati.

Zoran Gregurović je, zbog nejasnoće u razlikama termina 48 sati i 2 dana, zatražio da Odbor za Statut i poslovnik donese vjerodostojno tumačenje točke Poslovnika Županijske skupštine prema kojoj se prijava za pitanje na aktualni sat mora podnijeti 2 dana prije sjednice Skupštine.

 

PREZENTACIJE

MATERIJALI

ZAPISNIK


Fotogalerija