Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. listopada 2017.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za prvih šest mjeseci 2017. godine, usvojen sa 27 glasova za i 6 suzdržanih glasova, pokazao je ostvarenje ukupnih prihoda Krapinsko-zagorske županije od 79.748.583,53 kn, što je za 15,5% više u odnosu na isti period prošle godine, a u najvećem se dijelu odnosu na naplatu potraživanja od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt Energetski centar Bračak. Izvršenje rashoda u istom razdoblju iznosi 65.165.978,05 kn, što je za 1,9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Višak prihoda nad rashodima u prvih šest mjeseci 2017. godine iznosi 11.028.542,52 kuna.

Županijska skupština je na 4. sjednici donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja KZŽ prema kojemu će Županija raspisivati odvojene natječaje za učeničke i studentske stipendije, a stipendije za deficitarna zanimanja će se po prvoj dodjeli samo produživati za sljedeće upisane godine tog školovanja. Ovom se promjenom kao prag za prijavu učenika za stipendiju za nadarene učenike određuje prosjek ocjena 4,7,  a kao jedna od mogućnosti za dodatno bodovanje predviđa se i upis rodno netradicionalnih zanimanja.

Skupština je odobrila sklapanje Dodatka II: Ugovoru o kupoprodaji nekretnine, sklopljenog 13. veljače 2013. godine između Krapinsko-zagorske županije i ETI inženjering d.o.o. Zabok, a koji se odnosi na gradnju umirovljeničkog doma u Zaboku prema kojem se investitor obvezuje ishoditi uporabnu dozvolu za prvu fazu predviđenog rada doma najkasnije do 25. lipnja 2018. godine.

Članice i članice županijske skupštine prihvatili su i Izvješće o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, Izvješće o radu za 2016. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o. te Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine, a u kojem je navedeno kako je se gotovo polovica, od utrošenih 148.300 kuna, odnosi na donaciju za izgradnju spomenika poginulim policijskim službenicima Policijske uprave krapinsko-zagorske te sufinanciranje manifestacije XX. Susreti za Rudija.  Skupština je dala suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZŽ za 2017. godinu, usvojila Operativni plan razvoja cikloturizma na području Krapinsko-zagorske županije, donijela Odluku o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, imenovala još jednog mrtvozornika za područje Grada Zaboka te dopunila odluku o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru. Na sjednici je verificiran zapisnik s 3. sjednice Skupštine, razriješeni su stari i imenovani novi članove Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županiji te je predloženo imenovanje novog predstavnika Krapinsko-zagorske županije u Nadzorni odbor trgovačko društva Piškornica d.o.o.

Županijskoj skupštini se na ovoj sjednici predstavio i novoimenovani načelnik Policijske uprave krapinsko-zagorske Darko Car, a predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki je prije samog početka sjednice čestitala Svjetski dan učitelja Maji Pepelko – jedinoj profesorici među prisutnim vijećnicama i vijećnicima.

U skladu sa člankom 107. Poslovnika Županijske skupštine, prije rada po dnevnom redu sjednice, održan je i aktualni sat.

 

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki nabrojila je trenutne investicije Krapinsko-zagorske županije u škole i školske dvorane te zatražila pojašnjenje o trenutnoj situaciji pripreme za izgradnju sportske dvorane u Hraščini.
Župan Željko Kolar istaknuo je kako je javni natječaj za izgradnju dvorane poništen jer je najmanja pristigla ponuda bila 1,4 milijuna kuna viša od iznosa predviđenog troškovnikom, a i u samoj dokumentaciji je bilo nekih nedostataka. „Morat ćemo ponoviti javni natječaj. Objektivna je situacija da u prvom mjesecu dobijemo izvođača i da se u drugom ili početkom trećeg mjeseca krene s radovima“ – odgovorio je župan Kolar.

Stjepan Ranogajec upitao je župana ima li saznanja da izvor termalne vode u Harina Zlaki u Zagorskim Selima koristi Republika Slovenija te, ako je to istina, je li ikada izdana koncesija za Sloveniju i kome oni plaćaju vodu iz hrvatskih izvora?
Župan Željko Kolar pojasnio je kako Krapinsko-zagorska županija nema ovlasti oko izdvajanja koncesije za izvore vode. „Vaše ćemo pitanje proslijediti u Hrvatske vode i u nadležno ministarstvo te njihov pisani odgovor proslijediti svim članicama i članovima Županijske skupštine“ – odgovorio je župan Kolar.

Mladen Popović zatražio je odgovor na pitanje „Kako se provodi demografska politika Krapinsko-zagorske županije?“
Župan Željko Kolar odgovorio je kako smatra da je najbolji način za poboljšanje demografske slike otvaranje novih radnih mjesta i omogućavanje mladim ljudima da ostanu živjeti u Krapinsko-zagorskoj županiji. Župan je rekao kako Županija provodi niz mjera vezanih uz pronatalitetnu politiku te da će sve njih dostaviti svim članicama i članovima Skupštine.

Zlatko Šorša pohvalio je vraćanje Područnog ureda Porezne uprave u Krapinu, no naglasio kako se smanjenjem broja djelatnika u službama u Klanjcu i Pregradi smanjuje brzina i efikasnost izvršavanja usluga  korisnicima s područja Klanjca i Pregrade te okolnih mjesta. „Troškovi održavanja prostora će ostat, dodati će se troškovi putovanja djelatnika do novog radnog mjesta, a građani će dobivati slabiju uslugu. Župane, što možete poduzeti da se ne smanji broj djelatnika Porezne uprave u Pregradi i Klanjcu te da svi građani naše županije imaju jednaka prave i obaveze?“ – upitao je vijećnik Šorša.
Župan Željko Kolar ponovio je pohvale za vraćanje Područnog ured u Krapini te istaknuo kako Krapinsko-zagorska županija mora imati jednaki tretman kao što ga imaju svi ostali u Republici Hrvatskoj. „Tijekom pripreme samog zakona obavio sam razgovor s ravnateljem Porezne uprave i tad je bilo rečeno da djelatnici neće odlaziti iz ispostava, već da će tamo odrađivati određene poslove za središnje urede. Kontaktirat ću Poreznu upravu i zatražiti sastanak s njezinim ravnateljem i ministrom financija te zatražiti pojašnjenje oko ovih promjena“ – rekao je župan Kolar te upozorio kako su već sada neke analize pokazale kako su zadržane neke ispostave Porezne uprave u gradovima koje imaju manji broj poreznih obveznika od ovog kraja u kojem se ostvaruje čak ¼ gospodarskog prihoda Krapinsko-zagorske županije.

Nina Gradiški Zrinski postavila je pitanje o projektu Stubaki. „Dodatak ugovora je istekao prije dva mjeseca te sam točku s ovom temom očekivala na ovoj sjednici Skupštine. „Kad će ta tema doći pred vijećnike? Što dalje s projektom Stubaki?“ – upitala je vijećnica Gradiški Zrinski.
Župan Željko Kolar istaknuo je kako je upravo projekt Stubaki jedan od razloga zašto će uskoro biti održana još jedna sjednica Županijske skupštine „U ovako golemi projekt se ulazi u dobroj vjeri kao partner, takvih ogromnih investicija nema u kontinentalnoj Hrvatskoj te ćemo ovog puta, u slučaju da nastavljamo suradnju, tražiti novčano osiguranje koje će se odnositi na početak gradnje“ – rekao je župan Kolar te naglasio kako se realizacijom projekta Stubaki diže cijela destinacija Zagorje, bajka na dlanu.

Marijan Hohnjec je postavio pitanje vezano uz proglašene elementarne nepogode na području Krapinsko-zagorske županije „Jesu li po tom pitanju izdvojena kakva sredstva?“ – pitao je vijećnik Hohnjec.
Župan Željko Kolar istaknuo kako je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imalo četiri sjednice te su izvještaji u kojima je šteta procijenjena na 8,3 milijuna kuna predani Državnom povjerenstvu. „Država je raspisala natječaj za dodjelu 150 milijuna kuna europskih sredstava koji je očigledno predviđen za požar u Dalmaciji, pa se nadamo da će se bar veći dio od 20 milijuna kuna iz fonda za elementarne nepogode prepustiti kontinentalnoj Hrvatskoj te da ćemo moći koliko-toliko nadoknaditi štetu“ – istaknuo je župan Kolar.

 

ZAPISNIK

MATERIJALI


Fotogalerija