Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. prosinca 2021.

Županijska skupština je na svojoj 5. sjednici usvojila Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. do 2027. godine. Plan razvoja je strateški dokument  izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Županije, za koju u predstojećem razdoblju definira da će se snažno orijentirati na ostvarivanje svoje vizije te postati predvodnica pametnog i zelenog rasta te ogledni primjer konkurentnog razvoja gospodarstva i digitalne transformacije-

Skupština je na ovoj sjednici donijela i Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu u iznosu od 1.176.895.913,10 kn kuna, u što su uključeni i proračunski korisnici i što je za 7 % više u odnosu na 2021. godinu. Proračun Županije bez  sredstava proračunskih korisnika  iznosi  282.287.594,46 kn kuna, što je 8% više u  odnosu na 2021.  „Mislim da je proračun ambiciozan i izazovan, no realno ostvariv. Izvršenje Proračuna nam je od 2013. do 2020. raslo sa 155 milijuna kuna na 225 milijuna kuna, a ovogodišnje će sigurno biti još i veće“ – naglasio je župan Kolar te u 2022. godini najavio radove na realizaciji više kapitalnih projekata. „Jedan od njih je Znanstveno zabavni edukacijski centar u Stubičkom Golubovcu. Tu su i Krapinske Toplice  kao nacionalni centar za liječenje srca i mozga, druga faza dogradnje Specijalne bolnice Stubičke Toplice, nova sigurna kuća koju Centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu. Školu u Lazu Bistričkom smo srušili te ćemo novu početi graditi u ožujku ili travnju i bit će gotova u sljedećih godinu dana, a isto tako i školu u Putkovcu“ – naveo je, među ostalim, župan Kolar.

Članice i članovi Županijske skupštine donijeli su i Odluku o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, Odluku o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini, Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2022. godini i Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Na 5. sjednici je donijet i Plan rada Županijske skupštine za 2022. godinu, kao i Odluka o prijedlozima i peticijama građana, kojom se uređuje način podnošenja prijedloga građana za donošenje općeg akata ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Županijske skupštine te način podnošenja peticija građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije od područnog (regionalnog) značenja, kao i način odlučivanja o njima.

Skupština je donijela i Plan djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, usvojila Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te donijela Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Zlatar Bistrica za 2022. godinu i Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Članice i članovi Skupštine su donijeli i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije,  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti izvorišta Lobor, Odluku o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije  kojom se iznos turističke pristojbe u kunama za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi za Grad Oroslavje mijenja sa 9 na 12 kuna.

Na sjednici su donijeti i programi javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru, Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun kojim se dužnosti člana Odbora razrješuje Juraj Matkun te na to mjesto imenuje Željko Čleković, kao i Zaključak o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti zdravstvenoj radnici Vlatki Fuchs-Crčić, dr. med. dent., spec. ortodoncije iz Zlatara.

Prije početka rada pod dnevnom redu održan je i aktualni sat u sklopu kojeg je Mirko Šivalac postavio pitanje o prometnoj situaciji kod mosta Bračak, Romeo Vincelj o izgradnji dvorane u Petrovskom, Viktor Šimunić o mogućnostima postavljanja kamera za nadzor brzine na „staru zagorsku“, Davor Kljak o detaljima projekta Lepoglavska spojnica, Ernest Svažić o prometnicama prema Krapinskim Toplicama, Ljubica Jembrih o dodatnom uređenju Osnovne škole Franje Hrovata Kiša u Loboru, Miljenko Šoštarić o mogućnostima reagiranja za poboljšanje sigurnosti prometa na cestama, Zoran Gregurović o izdvajanju izvornih prihoda Županije za područje zdravstva te Laura Cajhen o zabrani prometa teretnih vozila po „staroj zagorskoj“

 

PREZENTACIJE

MATERIJALI

ZAPISNIK