Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. kolovoza 2022.

Sjednica je održana prema predloženom Dnevnom redu:

1)     Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana Županijske skupštine i početku mandata zamjenika člana

Prisega zamjenika člana Županijske skupštine

2)     Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine održane 23. svibnja 2022. godine 

3)     Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednika Županijske skupštine

4)     Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za promet i veze

5)     Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu 

6)     Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

7)     Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu

  1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
  2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
  3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  6.  Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
  7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije

8)     Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godine

9)     Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije – Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

10)    Prijedlog zaključka o odobrenju Dvogodišnjeg plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2023. godine,

11)     Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2021. godini

12)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2021. godine,

13)    Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine

14)    Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 

15)    Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2021. godinu

16)    Krapinsko zagorski Aerodrom – Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu

17)    Prijedlog kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine

18)    Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnina u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije

19)    Informacija o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godinu

20)    Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini

21)    Pitanja i prijedlozi.

Svi prijedlozi odluka, rješenja i zaključaka donijeti su i usvojeni većinom glasova.

Prije početka rada po Dnevnom redu održan je aktualni sat na kojem su pitanja postavili Romeo Vincelj, Davor Kljak, Zoran Gregurović, Ana Kruhak i Marijan Tupek.

 

MATERIJALI

PREZENTACIJE

ZAPISNIK