Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. rujna 2022.

Županijska skupština je na 9. sjednici prihvatila Polugodišnji izvještaj o radu župana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine, kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna županije za 2022. godinu. U prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 492.725.455,35 kn dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 423.242.928,32 kn. Promatrajući samo Županiju bez proračunskih korisnika, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od 87.711.063,42 kn što je za 18.128.573,62 kn ili  15 % manje u odnosu na isti period 2021. godine.  Navedeno smanjenje u 2021. g. u odnosu na 2021. g. nastalo je zbog razlike u doznačivanju prihoda iz pomoći (refundacija troškova po projektima, provođenje izbora) te u velikom djelu zbog drugačijeg načina knjiženja prihoda od poreza. Izvještaj o izvršenju Proračuna prihvaćen je sa 19 glasova ZA i 6 suzdržanih, dok je Izvještaj o radu župana prihvaćen sa 18 glasova ZA i 6 suzdržanih.

Nakon što je Županijska skupština početkom kolovoza donijela program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, na 9. je sjednici donijela i Program dodjele potpore male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije. Prihvatljivi korisnici ovog programa su svi poduzetnici koji imaju neosiguranu imovinu i prijavljene štete od prirodnih nepogoda evidentirane u Registru šteta od prirodnih nepogoda, a odnose se na štete na mehanizaciji i opremi za gospodarsku djelatnost; na solarnim panelima za gospodarsku djelatnost te na zgradama za gospodarsku djelatnost

Županijska skupština je na 9. sjednici dala suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu te na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. Na sjednici je prihvaćen i Izvještaj o radu za 2021. godinu Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. te Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2021. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije. Skupština je također prihvatila Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, donijela Odluku o izmjeni Odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije i usvojila skraćeni zapisnik s 8. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

Zaključkom o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.- 2024. godine) u zdravstvenim ustanovama Krapinsko-zagorske županije dodana je se jedna specijalizacija iz ginekologije i opstericije Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Članice i članovi Skupštine također su na 9. sjednici Skupštine s dužnosti mrtvozornice za područje grada Oroslavja razriješili Juliju Jaić.

Skupština je, nakon nadopune Dnevnog reda, donijela i Odluku o dopuni odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu te Odluku o izmjenama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela KZŽ

 

Javne potrebe u kulturi

Skupština je na 9. sjednici donijela i Program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu. Program se odnosi na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, uzimajući u obzir ravnomjerni kulturni razvitak. Županija je u procesu pripreme dva javna poziva, jednog koji će obuhvatiti područja kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja te drugog za  djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom.

Budući da je u srpnju 2022. godine stupio na snagu novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Županijska skupština donijela i novu Odluku o osnivanju kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije.

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa  socijalne skrbi.

Članice i članovi Županijske skupštine donijeli su Odluku kojom se uređuju uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za treće i svako daljnje novorođeno dijete, za višestruki porod, za jednokratnu novčanu pomoć nakon zasnivanja posvojenja te jednokratnu novčanu pomoć samcu ili obitelji zbog osobito i trenutačno teških životnih prilika. Jedna od novosti Odluke je da jednokratnu novčanu pomoć za višestruki porod ostvaruje roditelj i sljedećim slučajevima: rođenje blizanaca u iznosu od tri tisuće kuna, rođenje trojki u iznosu od šest tisuća kuna, rođenje četvorki u iznosu od devet tisuća kuna i rođenje petorki i više u iznosu od dvanaest tisuća kuna.

Visina jednokratne pomoći po novorođenom djetetu za treće novorođeno dijete iznosi  tisuću kuna, za četvrto novorođeno dijete dvije tisuće kuna, za peto i šesto novorođeno dijete tri tisuće kuna, za sedmo, osmo i deveto novorođeno dijete četiri tisuće kuna te ta deseto i svako daljnje novorođeno dijete pet tisuća kuna.

Aktualni sat

 

Prije početka rada po Dnevnom redu održan je aktualni sat na kojem su pitanja postavili Davor Kljak, Viktor Šimunić, Miljenko Šoštarić i Zoran Gregurović.

„Što je Županija poduzela u vezi najave otvaranja kamenoloma SIljevec i treba li nam uopće još jedan kamenolom?“ – upitao je Davor Kljak.

„Ako je izbor između Parka prirode Ivanščica i kamenoloma, onda je Krapinsko-zagorska županija za Park prirode. U slučaju da je moguće organizirati eksploataciju unutar Parka prirode i da za to dozvole daju nadležna ministarstva, onda ne vidim zašto bi mi bili protiv toga. No, ako otvaranje kamenoloma dovodi u pitanje proglašenje Parka prirode, onda je situacija jasna – Krapinsko-zagorska županija je za otvaranje Parka prirode“ – odgovorio je župan Željko Kolar.

„Koliko Krapinsko-zagorska županija, a koliko svi proračunski korisnici izdvajaju za računovodstvene programe?“ – upitao je Viktor Šimunić

Župan Željko Kolar odgovorio je da Krapinsko-zagorska županija za sebe i svojih 53 korisnika godišnje plaća 336.000 kuna za računovodstveni program, na što je član Skupštine Šimunić iznio inicijativu da se napravi jedinstveni računovodstveni program za sve jedinice lokalne i regionalne samouprave. „Ako jedinica lokalne samouprave u prosjeku plaća 8.000 kuna za takav program, to daje ukupni iznos na razini čitave države oko 60 milijuna kuna. To je velik prostor za uštedu i iz tih novaca se može napraviti puno toga korisnoga za naše građane“ – kazao je Viktor Šimunić.

Miljenko Šoštarić podsjetio je da je Vlada Republike Hrvatske u lipnju donijela odluku o dodjeli sredstava za pomoć stradalima u tuči u iznosu 54 milijuna kuna za šest stradalih županija te upitao na koji se način u pomoć planira uključiti Krapinsko-zagorska županija.

„Županijska skupština je još u lipnju donijela program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Prvi smo u Hrvatskoj i raspisali natječaj, kojeg smo i zatvorili s 30. kolovozom. Budući da se sredstva mogu isplatiti tek kada isto napravi i drugih pet županija, donio sam odluku da, dok čekamo ostale, ponovno otvorimo taj natječaj. S obzirom na dosadašnje procjene pretpostavljam da će se ljudima nadoknaditi oko 25 % štete, a ljudima treba odmah reći da nove neće dobiti prije prosinca. Što se tiče Krapinsko-zagorske županije, mislim da sa sredstva koja imamo na raspolaganju mogu samo iziritirati poljoprivrednike. Zato ćemo povećati sredstva za mjere ruralnog razvoja za sljedeću godinu. Ta sredstva godišnje povećavamo za 10 %, što će za sljedeću godine vjerojatno biti na razini 20 %. To će prije svega biti poseban program za trajne nasade, vinograde i autohtone sorte – u visini od 600-700 tisuća kuna“ – odgovorio je župan Kolar

„Što je sa projektom Stubaki? Gdje smo i što se planira poduzeti?“ – upitao je Zoran Gregurović, ponukan ljetnim medijskim napisima da Jako Andabak izlazi iz turističkog biznisa.

„U kolovozu smo imali i izvršni odbor i skupštinu društva Stubaki d.o.o. i ovdje mogu reći da Društvo priprema projekt s kojim će se javiti na natječaj Ministarstva turizma za povlačenje sredstava, dok će ostala sredstva biti vlastita sredstva privatnog partnera. Prema tome jasno je da se ne odustaje od projekta Stubaki i da g. Andabak ne izlazi iz tog projekta“ – odgovorio je župan Željko Kolar te podsjetio kako je već najavio da samo ulazak u investiciju može produžiti rok za projekt Stubaki.

ZAPISNICI

MATERIJALI

PREZENTACIJE


Fotogalerija